Cloud, cloud, cloud!

Zveřejněno:

Bez slova cloud se dnes neobejde žádný IT seminář, konference, pracovní schůzka věnovaná rozvoji IT...

Bez článku o cloudu nemůže existovat žádné číslo tištěného či internetového IT časopisu...

Co může cloud computing (rozhodně se nechci pokoušet vymýšlet srozumitelný český překlad) znamenat pro vaši firmu? Očekávání jsou v souladu s obecnými trendy, tedy finanční úspory, flexibilita a schopnost okamžitě reagovat na změny trhu. Je zajímavé, že firmy, které již implementovaly cloud řešení, oceňují z pohledu rozvoje podnikání nejvíce flexibilitu a schopnost rychlé reakce. Tím se zvyšuje jejich konkurenceschopnost a postavení na trhu.

HP CloudSystem je realizace řešení, které HP navrhlo jako integrovaný systém pro vytváření a řízení služeb v prostředí privátních, veřejných i hybridních cloudů. HP CloudSystem kombinuje technologie serverů, storage, networking i bezpečnosti dohromady s cílem zajistit automatizaci provozu IT prostředí od infrastruktury až k aplikaci. Výsledkem je kompletní cloud řešení, dynamicky škálovatelné a díky využití průmyslových standardů otevřené dalším dodavatelům.

Z pohledu nasazení se obvykle definují tři základní modely Cloudu
Z pohledu nasazení se obvykle definují tři základní modely Cloudu:

 • IAAS „Infrastructure as a service“ , kdy dodávanou službu představuje výpočetní infrastruktura (fyzické i virtuální servery, storage a networking)
 • PaaS „Platform as a service“, kdy je služba rošířena o kompletní výpočetní platformu
 • SaaS „Software as a service“, kdy služba obsahuje i software aplikace běžící na dané platformě

HP CloudSystem pokrývá výše uvedené modely pomocí tří integrovaných řešení:

 • HP CloudSystem Matrix, řešení privátního cloudu poskytující infrastrukturu ve formě služby, základní zprovoznění a dohled aplikací a výhodu okamžitého poskytování infrastruktury.
 • HP CloudSystem Enterprise pro prostředí privátních a hybridních cloudů, s kompletní nabídkou modelů služeb (IaaS, PaaS, SaaS). Zde poskytuje komplexní pohled a pokročilou správu celého prostředí.
 • HP CloudSystem Service Provider pro veřejné cloudy, které budou poskytovat služby IaaS a PaaS včetně jejich dohledu.

Co se vlastně pod HP CloudSystem Matrix skrývá, jaké jsou jednotlivé komponenty a jak dokáže šetřit čas při zavádění nových služeb? Třívrstvá architektura společná pro všechny varianty HP CloudSystem obsahuje infrastrukturu (supply) zahrnující všechny fyzické i virtuální výpočetní zdroje, dále katalog dodání služeb (delivery) a nakonec portál pro využití služeb (demand).

Vrstva infrastruktury HP CloudSystem využívá následující stavební bloky z portfolia HP Converged Infrastructure:

 • Technologie HP BladeSystem c7000, osvědčený, flexibilní a škálovatelný modulární systém s vysoce efektivním provozem. V rámci jednoho HP BladeSystem lze kombinovat Integrity blade servery s operačním systémem HP-UX a x86 ProLiant blade servery s VMware, Windows i Linux. Právě tato podpora heterogenního prostředí je považována za velkou výhodu HP CloudSystem.
 • Technologie HP VirtualConnect výrazně zjednodušuje připojení blade serverů do LAN a SAN sítí v datových centrech, díky virtualizaci síťových identifikátorů lze rychle vyměňovat a doplňovat servery bez nutnosti zásahu LAN/SAN administrátorů.
 • Ačkoli je CloudSystem optimalizovaný pro HP infrastrukturu, tak díky své otevřenosti podporuje i servery, storage a síťové prvky od dalších výrobců.
 • HP Matrix OE (operating environment) je integrovaná sada softwaru pro dohled infrastruktury a obsahuje všechny nástroje potřebné pro vybudování a řízení cloudu. HP Matrix OE zastává v systému tyto klíčové funkce:
  • Konfigurace infrastruktury - během několika málo minut automaticky aktivuje fyzické a virtuální servery, storage i sítě z množiny sdílených zdrojů. Detekuje dostupné zdroje, připraví schvalovací proces a automaticky spustí potřebné konfigurační procesy. Rovněž umožní vytvoření nabídky katalogu služeb a vzorových šablon.
  • Optimalizace provozu - díky zabudovanému kapacitnímu plánovači monitoruje a sbírá data o využití napájení, procesorů, storage a I/O, tím pádem umožňuje rychle optimalizovat prostředí a okamžitě reagovat na změny.
  • Dostupnost služeb – zde nabízí široké spektrum variant pro vysokou dostupnost a obnovu (disaster recovery), od úrovně serveru, aplikace až po kompletní prostředí fyzických i virtuálních serverů.
 • HP Matrix OE rovněž obsahuje tradiční nástroj pro management serverů HP Insight Control, který umožňuje vzdálené proaktivní řízení fyzických i virtuálních serverů, kontrolu stavu, nastavení konfigurací, optimalizaci výkonu a napájení bez nutnosti fyzické přítomnosti administrátora v datovém centru.

Vrstvy delivery a demand jsou postavené na software češení HP Cloud Service Automation (CSA) obsahující dvě separátní software aplikace, Server Automation a SiteScope. Co všechno HP Cloud Service Automation dokáže zajistit? Řízení celého životního cyklu cloudu, od konfigurace infrastruktury (jak pro systémy Matrix, tak pro ostatní IT), přes instalace operačních systémů a aplikací, jejich aktualizace a údržbu, až po řízení a dohled cloudu. Dále lze doplnit moduly pro dohled služeb, rozšíření bezpečnosti a řízení storage a síťových systémů. Hlavní výhody CSA jsou:

 • Škálovatelná architektura, vysoce flexibilní podporující heterogenní prostředí
 • Automatizace konfiguračních procesů pro všechny IT zdroje zajistí standardizaci
 • Nastavitelné vstupní portály podle uživatelských rolí umožní vybudovat uživatelská rozhraní , typicky pro zákazníky (konzumenty služeb), designéry služeb, manažery a IT administrátory
 • Otevřený systém rozšiřitelný o IT zdroje třetích stran (servery, storage, síťe, operační systémy a hypervizory) i další funkcionalitu
 • Vysoký výkon a dostupnost cloud služeb díky monitorování aplikací softwarem SiteScope, bez instalovaných agentů
 • Zabudovaný konfigurační management HP Universal Configuration Management Database (UCMDB)

Následující schema naznačuje blokovou architekturu HP CSA a vzájemné vazby jednotlivých modulů:

Ve všech třech variantách HP CloudSystem (Matrix, Enterprise, Service Provider) lze urychlit nasazení nových služeb do katalogu využitím HP Cloud Maps, což jsou předpřipravené konfigurační šablony, workflow, white papery a nástroje pro sizing. HP spolupracuje s ISV partnery (Oracle, Microsoft, SAP, Citrix, F5 Networks...) na vytváření Cloud Maps, aby poskytlo svým zákazníkům možnost pružně doplňovat nové služby do nabídky cloudu. Všechny Cloud Maps jsou zdarma k dispozici na webu http://www.hp.com/go/cloudmaps

Naplánovaná cesta ke zprovoznění cloudu může začít seminářem HP Cloud Discovery Workshop, kde na základě konzultací usoudíte kdy, zda, jak a proč by firma měla ke cloud modelu směřovat. Dalším krokem by byla analýza potřebných zdrojů následovaná návrhem designu a sizingem řešení. Pro urychlení tohoto procesu existují i předkonfigurované HP CloudStart sady, které umožní spustit funkční cloud během jednoho měsíce. Hladký implementační proces zajistí dodávané služby – konzultační, instalační i integrační, s proaktivní HP podporou.

Ačkoli cloud dnes ještě nelze považovat za „mainstream“ v IT, je zřejmé, že stále více zákazníků k němu směřuje a plánuje částečnou, nebo i úplnou transformaci svého IT do cloud prostředí.

Odkazy na webu:

Výchozí www stránka společnosti HP
CloudSystem demo

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com