Dimension Data jako služba

Zveřejněno:

Zcela jednotný názor na to, co „as a Service“ přesně znamená, sice neexistuje, ale i tak můžeme definovat několik klíčových prvků tohoto konceptu. Za nejdůležitější lze považovat skutečnost, že jde o zpřístupnění celého IT nebo jeho části formou služby, o kterou se stará třetí strana – poskytovatel. Jediná starost zákazníka je vydefinování funkčních parametrů. Takto „as a Service“ chápeme i my v Dimension Data a je jen na nás, jak požadavky klienta splníme.

Velmi důležité pro nás také je, že jsme k tomuto stavu dospěli postupně a na základě důkladného zhodnocení zpětné vazby existujících i potenciálních zákazníků. A co tedy jako službu našim zákazníkům nabízíme?

Ještě než se pustíme do odpovědi na tuto zdánlivě jednoduchou otázku, podívejme se na míru unifikace poskytovaných služeb. Aby byl koncept „as a Service“ výhodný pro poskytovatele i zákazníka, tak musí být konkrétní služba prodatelná opakovaně více klientům. A i když jsou jisté úpravy možné, poskytovat zákaznické služby na míru není cílem konceptu „as a Service“. Ostatně, od toho máme v našem portfoliu jiné produkty.

Videokonference bez starostí

Jednou z hlavních částí našeho „as a Service“ portfolia je zajišťování videokonferencí. Zcela v souladu se základní myšlenkou „as a Service“ není základem této služby pronájem či prodej videokonferenční jednotky. Tuto jednotku může mít zákazník svoji a při splnění určitých standardů nás vlastně ani nezajímá, o jaké konkrétní zařízení jde. Naše služba umožňuje zákazníkovi, aby se v definovaném čase mohl připojit do virtuální konferenční místnosti a komunikovat s dalšími účastníky.

Mezi ovlivnitelné funkční parametry služby patří například maximální počet návštěvníků místnosti, kvalita přenosu, časový plán komunikace, úroveň dohledu či využívání aktivních asistentů a základní podpory. Zákazníka tedy nezajímají technologie, ale funkcionalita a funkčnost služby. Tento přístup je výhodný zejména s ohledem na pravidlo tzv. dvou zlatých minut, které říká, že nepodaří-li se navázat konferenci do dvou minut od plánovaného začátku, zájem o účast a další využití rapidně klesá.

Naše videokonferenční služby v režimu „as a Service“ jsou ideálním produktem pro každou firmu, která se nechce nebo nemůže starat o technický background. Velmi přesnou paralelu vidíme například u mobilních operátorů – zákazníky také nezajímá technická stránka GSM služby, ale to, zda se dovolá či ne. Samozřejmě vedle kvality, nákladů a garancí. Výhodou pro zákazníka je i možnost průběžného přizpůsobování služby skutečným požadavkům.

Lze vše

V režimu „as a Service“ můžeme zajistit prakticky cokoli, co si ve světě informačních a telekomunikačních technologií dokážeme představit. Dnešní technologie a infrastruktura nepředstavují z pohledu tohoto konceptu žádné omezení. Klíčovou otázkou naopak je, zda se „as a Service“ v dané oblasti zákazníkovi vyplatí.

A také …

Mezi další služby, které poskytujeme v režimu „as a Service“, patří vzdálený proaktivní monitoring jednotlivých prvků infrastruktury. V blízké budoucnosti bychom měli poskytovat i službu „network as Service“, která je zajímavá například pro zákazníky, kteří musí obnovit část své síťové infrastruktury a stojí před rozhodnutím, zda pokračovat v klasickém přístupu vlastnictví či přenechat veškeré technické starosti poskytovateli služby. Síťové prvky jsou pak i nadále v prostorách zákazníka, jen de facto pod zámkem a naší správou. V nabídce Dimension Data nechybí ani „firewall as Service“ či „backup as Service“.

Součástí našeho „as a Service“ portfolia je i možnost různé úrovně přidané hodnoty, a souběžný dlouhodobý vývoje jednotlivých služeb na základě požadavků trhu a aktuálních trendů. Zpětné vazby navíc ukazují, jak moc si naši zákazníci cení možnosti komunikace nejen v češtině, ale také ve vybraných světových jazycích. Ostatně i toto souvisí s hlavním cílem „as a Service“ – maximálně zjednodušit zajištění konkrétní IT oblasti.

Na závěr si dovolíme malé připomenutí – zásadním faktorem pro úspěch „as a Service“ je, aby zákazník pochopil, že on neurčuje technologie, ale pouze a jen parametry služby. O vše ostatní se stará poskytovatel služby. Například společnost Dimension Data.

Josef ŠIMRAL

Josef ŠIMRAL

Managed Services Leader
Dimension Data Czech Republic

Ve společnosti Dimension Data působí od roku 2008. Ve své profesi zodpovídá za oddělení Managed Services, tedy řízených služeb technické, provozní a konzultační podpory. Z pozice hlavního konzultanta navrhuje servisní programy odpovídající unikátním potřebám klientů.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com