Vox Populi o XaaS

Zveřejněno:

IT společnosti v současnosti prezentují řadu svých služeb formou „as a Service“. Dali jsme proto prostor zástupcům hlavních vendorů, aby se vyjádřili, co si pod tímto slovním spojením představují, a jak k problematice přistupují.

Cisco Systems

Dalo by se začít tím, že se změnou fungování IT oddělení v moderních firmách (ITaaS) vzniká potřeba po možnosti pružně reagovat na interní požadavky. Myslím tím například vytvoření servisního katalogu, ze kterého si zaměstnanci sami aktivují služby (virtuální desktop, připojení vlastního tabletu či mobilu do podnikové sítě, atd.), dále plánování kapacit na služby či umožnění měřitelnosti nastavených SLA.

K tomuto je potřeba privátního či veřejného cloudu s určením, jakou utilizaci bude daný cloud mít. Zde platí pravidlo, že pokud je utilizace větší jak 20 %, vyplatí se mít vlastní privátní cloud. Naopak na testování provozu, občasné peaky při kampaních nebo finančních uzávěrkách je výhodné využívat veřejný cloud. Ve většině případů se pak vyžívá hybridní cloud. Aby se i toto dalo optimalizovat a automatizovat přišlo Cisco s řešením InterCloud, kde IT manager má vše pod kontrolou a platí jen to, co využívá. Tímto přístupem se dá ušetřit 35-50 % celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a věříme, že vývoj se ubírá tímto směrem.

Jak konkrétně vaše produkty podporují XaaS?

U nás v Cisco rozdělujeme XaaS na Datacentrové služby, které obsahují dílčí IaaS - Infrastructure as a Service, DaaS - Desktop as a Service a DRaaS - Disaster Recovery as a Service. Dále Collaboration služby s HCS - Hosted Collaboration Services (hlas, video, IM, presence, Webex) a TP Exchange (pronájem video gatewaye pro mezipodnikové videokonference). Poslední skupinou jsou Cloud Services obsahující Meraki (switch, router, wi-fi, bezpečnost) s managementem v cloudu, Webex (dlouhodobě využívaný webkonferencing jako služba) a Cloud Web Security (filtrování provozu webu a jeho čištění).

Naše podpora pro XaaS zahrnuje servery, datacentrové switche, collaboration produkty, software a služby, takže XaaS služby mají plnou podporu napříč celým produktovým spektrem.

Například většina telco operátorů poskytuje datovou konektivitu a zajišťuje její dohled na našich routerech formou servisu. To demonstruje, že podpora je skutečně velká. Cisco má navíc pro certifikované partnery na Managed Services designové průvodce, popis procesů, atd., takže i kvalita služeb od těchto partnerů je na poskatována na vysoké úrovni. Partnery lze podle lokality nalézt v partner lokátoru na webových stránkách.

Jak se má firma připravit na XaaS?

Primárně by CIO měl být součástí strategického rozvoje firmy a pomocí investic do technologií zvyšovat konkurenceschopnost na trhu. Je třeba rozmyslet si dlouhodobější strategii, určit si klíčové aplikace, které je nutné provozovat vlastními silami, například ERP (výrobní a ekonomické systémy), a které jsou nebo brzy budou komoditní. Tedy může je někdo provozovat a udržovat lépe, protože je dělá ve velkém (např. Collaboration nebo CRM systém)
Více informací na: www.cisco.com/go/cloudevolution

Jiří Neužil

Partner Account Manager
Cisco Systems

EMC

IT jako službu vnímáme jako hlavní transformační trend následujících let. Jeho hlavním motorem je zlevnit provoz IT jak v pořizovacích, tak provozních nákladech.

Již dnes jsou tímto způsobem konzumovány standardní a obecné aplikace jako email, CRM a další. Mnoho společností potřebuje ale své aplikace vlastnit, mít je vytvořené na míru, pod svou kontrolou a úrovní zabezpečení. Proto vznikají různé architektonické přístupy, ze kterých my vnímáme jako nejdůležitější IaaS a PaaS. IaaS – Infrastructure as a Service – je prostředí pro provozování aplikace abstrahované od hardwaru, které poskytuje možnost provozovat kompletní SW stack virtuálně. PaaS – Platform as a Service – je aplikační platformou pro provozování firemních aplikací a pro datové služby dle definovaných parametrů (např Big Data, nebo Fast Data).

Jak konkrétně vaše produkty podporují XaaS?

EMC se již před časem transformovalo v EMC Federation a skládá se ze 4 společností. Vmware je základem tzv. Cloud OS, který spolu se všemi automatizačními nástroji vytváří kompletní platformu IaaS. Nasazení cloud OS má různé varianty implementace vlastního HW. Pro největší datová centra doporučujeme jít cestou tzv. konvergované infrastruktury, kterou v našem pojetí představuje řada vBlock, vyráběná společností www.VCE.com, nebo implementace na základě ověřené referenční architektury VSPEX. Společnost Dimension Data je partnerem pro obě tato řešení.

EMC II – tedy EMC Information Infrastructure – která vyvíjí a dodává stavební prvky právě tak, aby vyhovovaly konceptu abstrakce od hardwaru pro softwarovou vrstvu. Tento koncept bývá často označován jako Software Defined Data Center. Napohled to vypadá jednoduše, aby to ale fungovalo správně, musí právě HW vrstva splňovat mnoho integračních, výkonnostních a automatizačních kriterií. Každá aplikace navíc má různé specifické požadavky, a bohužel v úrovni ukládání dat se stále potýkáme s fyzikou pevných disků a ekonomikou flash pamětí. Proto máme celou rodinu sofistikovaných a účelově zaměřených řešení, protože univerzální neexistuje. A to platí zejména v komplexních prostředích, jako jsou Cloudová datová centra.

RSA je bezpečnostní divize, která doplňuje řešení o nutnou vrstvu zabezpečení celého prostředí. Je to komplexní disciplína, která zajišťuje hermetické oddělení aplikací a dat různých zákazníků.

Poslední nejmladší společností je Pivotal, kde se vyvíjí a dodává kompletní PaaS založené na Javě, vývojářském prostředí Spring, datových službách GEMFire, Hadoop atd. Její hlavní výhodou je, že je plně modulární a umožňuje zákazníkovi využívat pouze ty části, které se mu hodí. Navíc je nabízena jako Open Source. Doporučuji podívat se na www.gopivotal.com.

Jak se má firma připravit na XaaS?

Přechod do nových architektur není revolucí, která nastane přes noc. Naopak, je to dlouhá a postupná cesta. My v EMC jsme ji nastoupili před 10 lety. Naše interní IT je nyní provozováno v hybridním cloudu s velkým ekonomickým efektem. Rádi se podělíme se zájemci o zkušenosti z této cesty na stránkách www.emc.com/emcit nebo při osobní konzultaci.

Pavel Barták

Channel Sales Manager pro Českou republiku a Slovensko
EMC Czech Republic

Check Point Software Technologies

XaaS je zkratkou pro „cokoli“ jako servis. Pod pojmem cokoli zde typicky myslíme software, platformu, desktop, síť, storage a pod. Budoucnost je předvídána v dalším prohlubování pojmu „cokoli“ směrem k individuálním potřebám organizací a jednotlivců v návaznosti na životní styl, potřeby, zájmy, zábavu a podobně.

Jak konkrétně vaše produkty podporují XaaS?

Check Point, jako firma zaměřující se na bezpečnost, vidí IT služby na bázi cloudu (poskytované jako servis) samozřejmě optikou bezpečnosti. Nové typy služeb musí být flexibilní a elastické, musí reagovat na požadované změny v reálném čase. Čím více se organizace a jedinci budou stávat závislými na externím poskytování služeb, tím více bude třeba myslet na bezpečnost. Bezpečnost je od základů postavená na třech pilířích: důvěrnost, integrita a dostupnost. Protože s přechodem na externí poskytovatele služeb firmy ztrácejí kontrolu nad řadou prvků, je třeba i bezpečnost vidět v nových dimenzích. Důvěrnost a integritu dat uložených v cloud prostředí je možné zajistit technologiemi, které bezpečnost přesouvají od prvků ochrany sítě a koncových bodů k ochraně dat samotných. Dostupnost je pak otázkou jak na straně poskytovatelů služeb, tak na straně přístupu k nim, tedy internetové konektivity. Check Point v tomto směru nabízí jak řešení ochrany dat, tak bezpečnostní řešení pro poskytovatele cloudových služeb.

Jak se má firma připravit na XaaS?

Domnívám se, že v první řadě je potřebné namapovat stávající procesy na nové typy technologií a mít jasné odpovědi na otázky typu, jaké části infrastruktury mohu využívat jako službu, co bude pro mě znamenat přechod na takové služby a co by znamenal přechod těchto služeb k jinému poskytovateli, případně návrat k původnímu řešení. Z hlediska našeho zaměření pak samozřejmě bude důležité se ptát, jak dosáhnu stejné nebo ještě lepší úrovně bezpečnosti. Jsem-li firma, která musí splňovat požadavky některých standardů (například PCI DSS), pak je také důležité vědět, co bude znamenat přechod na tyto služby vzhledem k souladu s požadavky těchto standardů.

Petr Kadrmas

Security Engineer Eastern Europe
Check Point Software Technologies

Microsoft

XaaS jsou pro mě služby, které adresují moji potřebu, aniž bych cokoliv musel sám řešit. Pouze si službu objednám a zaplatím, jakmile je mi poskytnuta. Obvykle takto řeším situaci, kterou si nejsem schopen sám zajistit v požadované kvalitě. Často je to dáno tím, že se na danou oblast nespecializuji, na rozdíl od dodavatele služby, kterého si zvolím.

Stejně tak je tomu i u firem, které se potřebují soustředit na předmět svého podnikání a již nemají čas vynakládat zdroje na podpůrné činnosti, jako například na provoz vlastního datacentra. Díky tomu narůstá využívání XaaS, respektive cloudových služeb, což firmám umožňuje zvyšovat konkurenceschopnost v oblasti svého podnikání.

Jak konkrétně vaše produkty podporují XaaS?

V oblasti poskytování XaaS není Microsoft žádným nováčkem, právě naopak. Například služba Outlook.com (dříve Hotmail) je na trhu již přes 15 let. XaaS patří mezi naše hlavní priority i dnes, a i díky tomu Microsoft nabízí možnost využít kancelářské aplikace formou služby Office 365, profesionální infrastrukturu, platformu či úložiště pro firemní aplikace ve Windows Azure, databázová řešení formou služby, CRM online nebo například službu Windows Intune pro správu desktopů.

Jak se má firma připravit na XaaS?

Zásadní je učinit rozhodnutí, jaké oblasti již není efektivní zajišťovat svépomocí, ale naopak je přínosnější využít služeb specializovaného dodavatele. Ruku v ruce s tímto rozhodnutím jde analýza dostupných služeb a poskytovatelů na trhu, znalost ROI a ideálně i otestování vybraných služeb. Následuje vybrání správného partnera, který poskytuje dostatečné garance pro dodání slibovaného a příprava nasazení služby. To může často obnášet celou řadu změn uvnitř společnosti, a proto je potřeba vše skutečně dobře naplánovat.

Robert Havránek

Product Manager
Microsoft Česká republika

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com