VYDEJTE SE NA LEPŠÍ CESTY

Zveřejněno:

Slovo „cesta“ má několik významů. A jedním z nich je cesta jako způsob, možnost, varianta. Představujeme Vám lepší cesty, jak komunikovat, spolupracovat a žít. A to zejména, pokud jste na cestách.

Na webových stránkách www.lepsicesty.cz jsme připravili stručný a formou jednoduchého příběhu zpracovaný přehled o aktuálních technologiích, které Vám mohou výrazně usnadnit život na Vašich cestách. Některé z těchto technologií je z principu možné pořídit pouze způsobem „as a Service“. A u některých je to otázka volby, lépe řečeno pragmatické kalkulace.

Mimořádná nabídka na stránkách www.lepsicesty.cz

ZAPOJTE SE DO NETWORK BAROMETER REPORT 2014 A ZÍSKEJTE ZDARMA SLUŽBY V HODNOTĚ 100.000,- KČ

Podniková síť je základním stavebním kamenem všech technologií a aplikací, které Vaše organizace provozuje. V rámci projektu NETWORK BAROMETER REPORT 2014 získáte zdarma informace o kvalitě a bezpečnosti Vaší podnikové sítě, její připravenosti podporovat Vás na lepších cestách. Svou účastí zároveň podpoříte vytvoření celonárodního reportu o stavu vyspělosti podnikových sítí v České republice. Ten může ve své výsledné podobě sloužit i Vám pro srovnání, zda Vaše podniková síť nese rysy obvyklých standardů, nebo kde většinu podniků takzvaně tlačí bota.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com