VYDEJTE SE NA LEPŠÍ CESTY

Zveřejněno:

Slovo „cesta“ má několik významů. A jedním z nich je cesta jako způsob, možnost, varianta. Představujeme Vám lepší cesty, jak komunikovat, spolupracovat a žít. A to zejména, pokud jste na cestách.

Na webových stránkách www.lepsicesty.cz jsme připravili stručný a formou jednoduchého příběhu zpracovaný přehled o aktuálních technologiích, které Vám mohou výrazně usnadnit život na Vašich cestách. Některé z těchto technologií je z principu možné pořídit pouze způsobem „as a Service“. A u některých je to otázka volby, lépe řečeno pragmatické kalkulace.

Mimořádná nabídka na stránkách www.lepsicesty.cz

ZAPOJTE SE DO NETWORK BAROMETER REPORT 2014 A ZÍSKEJTE ZDARMA SLUŽBY V HODNOTĚ 100.000,- KČ

Podniková síť je základním stavebním kamenem všech technologií a aplikací, které Vaše organizace provozuje. V rámci projektu NETWORK BAROMETER REPORT 2014 získáte zdarma informace o kvalitě a bezpečnosti Vaší podnikové sítě, její připravenosti podporovat Vás na lepších cestách. Svou účastí zároveň podpoříte vytvoření celonárodního reportu o stavu vyspělosti podnikových sítí v České republice. Ten může ve své výsledné podobě sloužit i Vám pro srovnání, zda Vaše podniková síť nese rysy obvyklých standardů, nebo kde většinu podniků takzvaně tlačí bota.

Téma aktuálního čísla

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Na Hřebenech II 10
140 00 Praha 4
Tel: +420 255 770 111
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com