Praktické zkušenosti s IaaS

Zveřejněno:

S přístupem „as a Service“ se můžeme setkat v řadě služeb. Někdy méně, někdy více sofistikovaných. Jednou z pokročilejších oblastí je tzv. IaaS, u které je formou služby zajišťována celá infrastruktura. Mezi nejvýznamnější poskytovatele Infrastructure as a Service u nás patří České Radiokomunikace a.s., které jsou majitelem nejrozsáhlejší digitální infrastruktury v ČR.

I když drtivá většina z nás zná tuto firmu jako lídra v oblasti pozemního televizního a rozhlasového vysílání, České Radiokomunikace působí již mnoho let také jako úspěšný poskytovatel řady ICT služeb. Od tradičních telekomunikačních služeb přes služby datových center až po cloudové služby. Odtud je jen malinký krůček právě k IaaS, který České Radiokomunikace učinily před třemi lety.

Vzhledem k tomu, že se České Radiokomunikace specializují na vlastnění a provozování infrastruktury, je zcela pochopitelné, že v nabídce převažují služby, které s IaaS úzce souvisí. V současné době tvoří základ nabídky výpočetní výkon, úložná kapacita a související služby pro virtualizovaný provoz zákaznických aplikací. Samozřejmě včetně vyšší přidané hodnoty, jako je poskytování disaster recovery site, licencování operačních systémů, ochrany poskytovaného prostředí před vnějšími hrozbami apod. Poskytované služby tak plně využívají potenciál „as a Service“, zejména pak směrem k zajištění chybějící části know-how a větší granularitě.

Bez zákazníků to nejde

Typickými zákazníky Českých Radiokomunikací jsou vysílatelé obsahu i střední a větší společnosti, které jsou závislé na kvalitě fungování klíčových IT systémů. A pochopitelně také firmy, které potřebují mít svá data dobře zabezpečená před ztrátou, změnou a poškozením. Koncept „as a Service“ umožňuje tyto potřeby zajistit jak dostatečně efektivně, tak i s potřebnou mírou garancí. Zákazníci si velmi dobře uvědomují, že ve srovnání s klasickými přístupy k vlastnictví IT mohou lépe dosáhnout na vyšší standard služby. Zpravidla také při nižších nákladech. České Radiokomunikace navíc pro své zákazníky připravují i novou platformu pro odbavování nelineárního video obsahu v podobě PaaS – Platform as a Service.

Přímá finanční výhoda sice u větších společností s vlastním IT nemusí být tak zřejmá a IaaS služby pak nebudou tak přitažlivé, nicméně toto je ta správná příležitost pro Dimension Data prodat své know how jako službu. S jistou mírou nadsázky můžeme hovořit o BaaS, Brain as a Service.

Zkušenosti Českých Radiokomunikací také potvrzují fakt, že zákazníci stále častěji chápou rozdíl mezi vlastnictvím IT a zajištěním potřebné funkcionality. Zákazníci chtějí mít jistotu, že mohou s infrastrukturou dostatečně lehce manipulovat a že se mohou na profesionalitu svého poskytovatele – partnera dostatečně spolehnout. Uvědomme si, že přijetí koncepce „as a Service“ je dnes hodně o pocitech a vnitrofiremní „politické“ situaci.

Komplexní přístup je výhodou

Velmi důležité také je, aby zákazníci měli k dispozici konzultační podporu již v okamžiku, kdy se o „aaS“ začínají zajímat. Jen tak si totiž mohou stanovit a formulovat hodnotu zavedení tohoto přístupu. Pokud totiž zákazník nemá rozsáhlé zkušenosti například s cloudovými službami, nemá ani šanci sám získat kvalitní podklady pro plánování a rozhodovací proces. Ideální je proto využití zkušeností silného partnera, například právě společnosti Dimension Data – ať již k oponentuře vznikajícího business case nebo přímo pro jeho sestavení.

Nejbližší budoucnost pravděpodobně ukáže, že přístup „aaS“ bude tou hlavní platformou pro zajištění podnikového IT. Těžištěm konceptu bude zřejmě specializovaný software poskytovaný jako služba s tím, že „Infrastructure as a Service“ možná ustoupí do pozadí a bude se týkat spíše specializovaných oblastí. Objeví se samozřejmě i nové obchodní příležitosti, například v souvislosti s integrací jednotlivých služeb. Mějme ale stále na paměti fakt, že více než o technologiích je „as a Service“ o myšlenkovém přístupu k zajištění IT a úrovni spolupráce mezi zákazníkem a poskytovatelem.

Marcel Jánský

České Radiokomunikace

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com