Případová studie

Zveřejněno:

Klient

Cleverlance Enterprise Solutions a.s.

Cíl projektu

Rozšířit možnosti komunikace pracovních týmů, zvýšit kvalitu zabezpečení vnitropodnikových komunikací, zjednodušit správu komunikační infrastruktury, zvýšit produktivitu pracovních týmů.

Řešení

Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Microsoft Office Communication Server, Microsoft RoundTable.

Výsledky

  • Sjednocené nástroje pro komunikaci pracovních týmů
  • Vyšší úroveň zabezpečení podnikových komunikací
  • Jednodušší správa a údržba komunikační infrastruktury
  • Sjednocené přihlašování uživatelů ke komunikačním prostředkům (Single Sign-On)
  • Vyšší efektivita spolupráce pracovních týmů
  • Lepší dosažitelnost jednotlivých členů pracovních týmů