Případová studie

Zveřejněno:

Klient

ČEZ ICT Services

Cíl projektu

Implementace automatizované distribuce požadavků na operátory umožňující řízení a zefektivnění činností oddělení Service Desk.

Řešení

Nasazení aplikace Intelligent Workload Distribution v rámci platformy Genesys.

Výsledky

  • Automatizace přidělování tiketů včetně možnosti přizpůsobení komplexních distribučních pravidel.
  • Získání podrobných informací operativního i analytického charakteru – od časové náročnosti jednotlivých požadavků přes výkonnost agentů až po progresi sledovaných ukazatelů v čase.
  • Celkové zefektivnění činnosti pracoviště Service Desku a eliminace chyb při zpracování tiketů.
  • Řešení, které je plně kompatibilní s aktuálně využívanými systémy rodiny Genesys.