Assessment & Business Case ruku v ruce

Zveřejněno:

Zákazník má vždy určitou představu o tom, proč assessment podstoupit. Tato představa v ideálním případě zahrnuje také povědomí o tom, že výstupy mají sloužit k další diskusi a mohou umožnit lepší plánování a pružnější podnikání. Zákazník by si měl být vědom i toho, že výstupy z auditu nejsou řešením vstupních obav a zjištěných rizik, ale „jen“ rámcovým nasměrováním k ideálnímu řešení. Obdobně není cílem společnosti Dimension Data získat další business na základě uměle vytvořených rizik – smyslem je zákazníkovi ukázat cestu, na co se zaměřit, do čeho investovat a jak závěry z auditu zužitkovat.

V případě věcného řešení nedostatků identifikovaných v rámci auditu dochází takřka vždy k technologické obnově menší či větší části podnikové informační architektury, zejména u infrastruktury. Často je technologická obnova natolik výrazná, že de facto dochází ke generační obměně a vylepšení – přínosem pak je nejen nová funkcionalita, ale také výrazné zjednodušení správy a ekonomické úspory. Řada klientů přitom s nutností investovat do technologické obnovy počítá již v okamžiku prvotních úvah o assessmentu, protože ví, že třeba již pět let do infrastruktury neinvestovali. Nebo jen v minimální míře.

Možná řešení na zlatém podnose

Výhodou je, pokud třetí strana využívá pro assessment předem definovaných přesných scénářů – a tak tomu je i v případě společnosti Dimension Data. Tyto přesné scénáře pokrývají nejen vlastní audit, ale také obchodní oblasti, které byly prakticky ověřené v mnoha domácích i zahraničních projektech. Zákazník tak má jistotu, že získává kvalitní službu pokrývající všechny souvislosti. To vše s dostatečnou možností výběru z předpřipravených variant. Velmi blízké je přirovnání k jídelnímu lístku, ze kterého si zákazník vybírá jak vstupní službu, tak i varianty řešení zjištěných rizik.

Díky přístupu ke komplexním informacím od partnerů a výrobců jednotlivých zařízení lze zákazníkovi nabízet na výběr z více vhodných způsobů řešení, například v podobě adekvátní servisní služby. Se značným předstihem je možné upozornit i na skryté problémy, a podpořit tak snahu zákazníka předcházet náhlým incidentům, obvykle doprovázeným neplánovanými náklady.

Tento koncept plně využívá i služba Dimension Data pro posouzení životnosti technologií (Technology Lifecycle Management Assessment, TLM), která automatizuje jak identifikaci síťových prvků, tak i hodnocení jejich stavu. Tento typ assessmentu umožňuje i snadné porovnání stavu prvků proti nejvhodnějším postupům, a to v daném čase, místě a situaci.

Technologická obměna? Zpravidla ano

Assessment je tak často začátkem procesu obnovy infrastruktury a auditní výstupy mohou sloužit jako podklad pro poptávková a zadávací řízení. Nemusí přitom jít pouze o dodávku nových zařízení, ale také o úpravu existujících či uzavírání nových servisních smluv – assessment může například ukázat, že zákazník využívá 130 síťových prvků, ale servisní smlouvou jich pokrývá pouze 100. Pochybení přitom není úmyslné, prostě jen při hektickém vývoji infrastruktury někdo u zákazníka zapomněl zadat požadavek na rozšíření smlouvy. A bez assessmentu by pravděpodobně tento nedostatek nebyl odhalen, tedy dokud by nedošlo k nějakému incidentu na zařízení, které servisní smlouva nepokrývá. Zdůrazněme, že i v tomto případě jsou auditní zjištění základem pro další jednání s možnými způsoby řešení – od rozšíření servisního krytí až po vyřazení nadbytečných zařízení.

Potencionální zákazník často přichází s otázkou, jaká zařízení – či přesněji zařízení jakých značek – lze do assessmentu zahrnout. Odpověď je jednoduchá – všechna zařízení a všechny značky. Nejširší možnosti z pohledu automatického zpracování nabízí zařízení značky Cisco, ale v dostačujícím rozsahu jsou podporována i pokročilá zařízení dalších předních značek. U zařízení, která automatizované zpracování nepodporují, jsou využívány alternativní postupy. Připomeňme ale, že sběr dat je, vedle analýzy a zpracování výstupů, jen jednou ze součástí úspěšného assessmentu.

Lucie Lampířová

Lucie Lampířová

Services Account Manager
Dimension Data Czech Republic

Téma aktuálního čísla

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Na Hřebenech II 10
140 00 Praha 4
Tel: +420 255 770 111
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com