Assessment & Business Case ruku v ruce

Zveřejněno:

Zákazník má vždy určitou představu o tom, proč assessment podstoupit. Tato představa v ideálním případě zahrnuje také povědomí o tom, že výstupy mají sloužit k další diskusi a mohou umožnit lepší plánování a pružnější podnikání. Zákazník by si měl být vědom i toho, že výstupy z auditu nejsou řešením vstupních obav a zjištěných rizik, ale „jen“ rámcovým nasměrováním k ideálnímu řešení. Obdobně není cílem společnosti Dimension Data získat další business na základě uměle vytvořených rizik – smyslem je zákazníkovi ukázat cestu, na co se zaměřit, do čeho investovat a jak závěry z auditu zužitkovat.

V případě věcného řešení nedostatků identifikovaných v rámci auditu dochází takřka vždy k technologické obnově menší či větší části podnikové informační architektury, zejména u infrastruktury. Často je technologická obnova natolik výrazná, že de facto dochází ke generační obměně a vylepšení – přínosem pak je nejen nová funkcionalita, ale také výrazné zjednodušení správy a ekonomické úspory. Řada klientů přitom s nutností investovat do technologické obnovy počítá již v okamžiku prvotních úvah o assessmentu, protože ví, že třeba již pět let do infrastruktury neinvestovali. Nebo jen v minimální míře.

Možná řešení na zlatém podnose

Výhodou je, pokud třetí strana využívá pro assessment předem definovaných přesných scénářů – a tak tomu je i v případě společnosti Dimension Data. Tyto přesné scénáře pokrývají nejen vlastní audit, ale také obchodní oblasti, které byly prakticky ověřené v mnoha domácích i zahraničních projektech. Zákazník tak má jistotu, že získává kvalitní službu pokrývající všechny souvislosti. To vše s dostatečnou možností výběru z předpřipravených variant. Velmi blízké je přirovnání k jídelnímu lístku, ze kterého si zákazník vybírá jak vstupní službu, tak i varianty řešení zjištěných rizik.

Díky přístupu ke komplexním informacím od partnerů a výrobců jednotlivých zařízení lze zákazníkovi nabízet na výběr z více vhodných způsobů řešení, například v podobě adekvátní servisní služby. Se značným předstihem je možné upozornit i na skryté problémy, a podpořit tak snahu zákazníka předcházet náhlým incidentům, obvykle doprovázeným neplánovanými náklady.

Tento koncept plně využívá i služba Dimension Data pro posouzení životnosti technologií (Technology Lifecycle Management Assessment, TLM), která automatizuje jak identifikaci síťových prvků, tak i hodnocení jejich stavu. Tento typ assessmentu umožňuje i snadné porovnání stavu prvků proti nejvhodnějším postupům, a to v daném čase, místě a situaci.

Technologická obměna? Zpravidla ano

Assessment je tak často začátkem procesu obnovy infrastruktury a auditní výstupy mohou sloužit jako podklad pro poptávková a zadávací řízení. Nemusí přitom jít pouze o dodávku nových zařízení, ale také o úpravu existujících či uzavírání nových servisních smluv – assessment může například ukázat, že zákazník využívá 130 síťových prvků, ale servisní smlouvou jich pokrývá pouze 100. Pochybení přitom není úmyslné, prostě jen při hektickém vývoji infrastruktury někdo u zákazníka zapomněl zadat požadavek na rozšíření smlouvy. A bez assessmentu by pravděpodobně tento nedostatek nebyl odhalen, tedy dokud by nedošlo k nějakému incidentu na zařízení, které servisní smlouva nepokrývá. Zdůrazněme, že i v tomto případě jsou auditní zjištění základem pro další jednání s možnými způsoby řešení – od rozšíření servisního krytí až po vyřazení nadbytečných zařízení.

Potencionální zákazník často přichází s otázkou, jaká zařízení – či přesněji zařízení jakých značek – lze do assessmentu zahrnout. Odpověď je jednoduchá – všechna zařízení a všechny značky. Nejširší možnosti z pohledu automatického zpracování nabízí zařízení značky Cisco, ale v dostačujícím rozsahu jsou podporována i pokročilá zařízení dalších předních značek. U zařízení, která automatizované zpracování nepodporují, jsou využívány alternativní postupy. Připomeňme ale, že sběr dat je, vedle analýzy a zpracování výstupů, jen jednou ze součástí úspěšného assessmentu.

Lucie Lampířová

Lucie Lampířová

Services Account Manager
Dimension Data Czech Republic

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com