Assessmentů plná skříň

Zveřejněno:

Assessmenty mají dva hlavní cíle a oba jsou v souladu s dlouhodobými záměry i portfoliem produktů a služeb společnosti Dimension Data. První výhodou assessmentů je, že ukazují, v jakém stavu je hodnocená oblast – tedy například infrastruktura zákazníka. Včetně toho, v jaké etapě životního cyklu se nachází jednotlivá zařízení. Díky tomu, že při vyhodnocování získaných dat využíváme nástrojů a informací řady dodavatelů, má zákazník k dispozici nezávislý pohled validovaný z různých stran.

Druhá výhoda assessmentů souvisí se strategickými záměry zákazníka. Výstupy některých assessmentů přináší informaci o tom, jak je společnost připravena na konkrétní oblast, například na zavedení pokročilých mobilních konceptů včetně BYOD nebo CYOD. Mnoho firem dnes chce zavést nové technologie, ale ve skutečnosti netuší, do jaké míry jsou na nové možnosti připraveny a zda jim vůbec přinesou nějakou výhodu. Assessmenty tak umožňují, aby si firmy udělaly reálnou představu, v jakém se nachází stavu, a to nejen technologickém, ale také procesním a z pohledu dopadů na vlastní podnikání.

Ten umí to a ten zas tohle

Společnost Dimension Data má ve své nabídce široké portfolio assessmentů, které jsou dostupné po jednotlivých oblastech působnosti společnosti. V případě informační a komunikační infrastruktury patří mezi nejznámější assessmenty služba posouzení životnosti technologií – TLMA (Technology Lifecycle Management Assessment) a služba posouzení bezpečnosti – Security Assessment.

Služba TLMA automatizuje identifikaci síťových prvků, hodnotí jejich stav z různých směrů pohledu a umožňuje porovnání stavu vůči nejvhodnějším postupům v dané situaci a čase. V rámci bezpečnostního assessmentu se společnost Dimension Data zaměřujeme na ověření, do jaké míry je infrastruktura odolná vybraným bezpečnostním rizikům a jak moc je celkově zranitelná. V ideálním případě probíhá posouzení bezpečnosti v pravidelných intervalech – zákazník pak má k dispozici nejen informace o aktuálním stavu, ale také dynamice změn podnikové informační architektury z pohledu bezpečnosti. Bohužel mnozí zákazníci stále ještě oblast zabezpečení podceňují a důvěřují představě, že stačí na jednotlivé prvky jednou za čas aplikovat záplaty a opravy.

Do kategorie assessmentů souvisejících se síťovou infrastrukturou patří i Wireless Assessment, který je zaměřený na analýzu bezdrátových sítí, jejich zabezpečení a optimalizaci pokrytí. Tuto službu posouzení bezdrátových sítí využívají zejména výrobní a logistické společnosti. Důvod je prostý – zajištění bezdrátové konektivity ve výrobních halách nebo skladech je ve srovnání s kancelářskými prostory mnohem náročnější. Mnohdy během těchto assessmentů odhalujeme značná bezpečnostní rizika či nízkou kvalitu připojení, která značným způsobem ovlivňuje funkčnost klíčových systémů.

Mezi další assessmenty patří Network Optimisation Assessment, který se týká akcelerace síťové infrastruktury. Tato služba poskytuje například informace o charakteru datových toků a prioritách jednotlivých typů přenosu. Součástí výstupu jsou také návrhy optimalizace výkonu sítě, a to i s ohledem na náklady. Network Optimisation Assessment tak umožňuje předcházet řešením založeným na prostém posilování sítě, která jsou jen málokdy účinná.

A co komunikace?

Další kategorie assessmentů společnosti Dimension Data úzce souvisí s hlasovými službami. Prvním z nich je Unified Communications and Collaboration Development Model, který vychází z dlouhodobě ověřených metodik a postupů Dimension Data. Cílem tohoto assessmentu je poskytnout zákazníkovi informace o tom, jakým způsobem dnes ve skutečnosti komunikuje, zda jsou používané způsoby efektivní a jak může komunikaci vylepšit. Pokud se v rámci této analýzy ukáže jako vhodné přejít na některou z nových forem komunikace, vždy tato analýza navrhne jakým způsobem nové technologie zavést. Sjednocená komunikace a spolupráce je komplikovaná oblast a je tedy vhodné, aby tento assessment proběhl vždy před přidání nového komunikačního prvku nebo před zásadní změnou ve způsobech komunikace.

Dalším službou v oblasti komunikaci je Contact Centre Development Model Assessment, který je zaměřený na kontaktní centra a při definování metodik tohoto auditu využívá společnost Dimension Data své zkušenosti nejen z nasazování či implementace, ale také přímo z provozu kontaktních center.

Třetí auditní službou z oblasti komunikace je How Do You Meet Assessment, který je zaměřený na analýzu využívání vizuální komunikace. Tento assessment poskytuje informace například o tom, jak jsou uzpůsobené a ergonomické konferenční místnosti a jak kvalitní je vlastní komunikace. Audit tak mimo jiné dokáže odhalit špatnou synchronizaci zvukové a vizuální složky nebo slepá místa v přenosu obrazu. Nezapomeňme, že zlaté pravidlo dvou minut stále platí – nepodaří-li se během této doby navázat bezproblémovou komunikaci, uživatelé se obvykle přikloní k jinému způsobu.

Další? Třeba pro datová centra

Společnost Dimension Data má ve své nabídce také tři assessmenty z oblasti datových center. Data Centre Networking Assessment je zaměřený na problematiku síťové infrastruktury v rámci datových center a Next Generation Desktop Virtualisation Assessment umožňuje posouzení, do jaké míry je pro zákazníka vhodná technologie virtualizace desktopů. Služba Backup and Recovery Assessment ověřuje funkčnost a úplnost zálohovacích a obnovovacích postupů. V kombinaci s assesmenty virtualizační infrastruktury a SAN dostává klient celkový pohled na systémovou infrastrukturu datového centra.

Zbyszek LUGSCH

Zbyszek LUGSCH

Solutions and Business Development Director
Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com