Sám sobě auditorem

Zveřejněno:

Mezi dvě základní charakteristiky dnešní doby patří složitost a komplexnost – samozřejmě to platí i pro informační technologie. Složitost i komplexnost způsobují, že podniková informační architektura je mnohdy velmi rozsáhlá a nepřehledná, zejména pak v případě středně velkých a velkých firem. Je proto zcela pochopitelné, že jednou za čas by měl proběhnout audit IT – a ten je ve své podstatě vlastně specializovanou podobou assessmentu.

Audit informačních technologií je tedy složen ze stejných kroků, jako assessment, jen se typově i rozsahem mění sledované informace a zjišťované vztahy mezi nimi. Samozřejmě se liší i závěry, které se více zaměřují na IT problematiku. Například i pro posouzení zranitelnosti je nutný přístup k infrastruktuře, jsou zjišťována data o možných rizicích a v závěru dochází k analytickému zpracování za využití lidské síly.

Surová data nestačí

Mimochodem, využití lidské inteligence je u assessmentu i auditu IT přidanou hodnotou, která umožňuje správné vysvětlení vazeb mezi jednotlivými prvky. Sebelepší program v tomto případě nenahradí odborníka s dostatečným množstvím zkušeností z obdobných assessment projektů. Pro zákazníka navíc nejsou důležitá získaná surová data, ale manažerský přehled – a to je zase přidaná hodnota, kterou přináší externí dodavatel, například právě společnost Dimension Data. Je sice pravda, že interní techničtí specialisté by si s těmito informacemi dokázali poradit, ale zde již vystupuje do popředí možná neobjektivita, které se blíže věnujeme v článku Vlastními silami nebo s partnerem.

Konkrétní zaměření assessmentu příliš neovlivňuje následnou reakci zákazníka. Nejdůležitější totiž je, že klient má přesné informace o aktuálním stavu a reakce mnohem více souvisí se zjištěnými skutečnostmi, než s oblastí, na kterou bylo šetření zaměřené. Významnou roli hrají i opakovaně odhalená rizika, pokud tedy například pravidelné hodnocení stavu infrastruktury upozorňuje na končící životnost přepínače, je velmi pravděpodobné, že jednou k jeho selhání dojde – i s možnými dopady na kritickou součást infrastruktury.

Přístup musí být odpovědný

Na druhou stranu dosavadní zkušenosti ukazují, že ve chvíli, kdy někdo investuje do assessmentu, má současně velký zájem řešit i zjištěná rizika a slyší na konkrétní doporučení. Výstupy mohou sloužit přímo pro vyřešení problému nebo jako vstup k podrobnějšímu auditu zaměřenému jen na konkrétní prvek a jeho okolí. Řešení může mít navíc celou řadu podob – od výměny problematických zařízení přes změnu servisních smluv až třeba po obměnu jednotlivých týmů. Důležité je, že závěry assessmentu umožňují přijmout adekvátní rozhodnutí a zahájit cestu k nápravě.

Může nastat i situace, kdy po provedeném assessmentu klient řekne, že plně rozumí rizikům, na která zpráva upozorňuje, ale že v současné době nemá ve svém rozpočtu prostředky na vyřešení zjištěných problémů. I za této situace lze zákazníkovi pomoci. Mezi možné způsoby řešení patří různé úrovně zajištění problémových oblastí, například pomocí specializovaných služeb nebo komplexního převzetí správy. Řešením může být i řízená postupná obměna podle priorit konkrétního zákazníka.

Zejména ve fázi zjišťování se externí dodavatelé, a to včetně společnosti Dimension Data, setkává s jistou odtažitostí IT pracovníků. Je to zcela pochopitelné, proces assessmentu podvědomě cítí jako své ohrožení a možnost pro odhalení jejich nešvarů. Zcela bez ohledu na to, zda vůbec nějaké nedostatky existují. Důležité v takové situaci je vysvětlit skutečný cíl hodnocení a IT pracovníky získat na svoji stranu. Pravdivým a velmi silným argumentem je například fakt, že audit může vést k pořízení nových zařízení, která výrazně usnadní správu infrastruktury.

Závěry získané z procesu assessmentu tedy mohou sloužit také jako vstup pro další hodnocení a audity. Nicméně důležité je, aby klient dokázal s jednotlivými závěry pracovat a byl otevřený diskusi nad různými možnostmi řešení. Samotný assessment je pouze základem, který může firma využít ke svému rozvoji anebo ho uložit do šuplíku. A správná je samozřejmě první varianta.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com