Inteligentní pracovní prostor

Zveřejněno:

Základem pracovních prostor nové generace – Next Generation Workspace – nesmí být zastaralá paradigmata. Ta souvisí zejména s upozaďováním individuálních požadavků zaměstnanců, s kladením důrazu na možnost formálního prokazování odvedeného výkonu i se stále ještě přetrvávající představou zaměstnavatelů, že míra přizpůsobení pracoviště konkrétní práci nemá na výkon až takový vliv.

Zejména mladší zaměstnanci ovšem přistupují k práci tak, aby si ji co nejvíce užili. Příliš ji nechápou jako nezbytný prostředek pro dosažení finančního ohodnocení, a vyžadují proto technologie a pravidla, která zajistí vysokou míru efektivity i skloubení soukromých a pracovních životů. Chtějí-li tedy zaměstnavatelé uspět, měli by o moderních pracovních prostorách s vysokou mírou inteligence uvažovat a uvést je ve svých firmách v život.

Pracovní prostor je partnerem

A jak se vlastně inteligence pracovního prostoru týká? Paralelu je možné vidět v inteligentních budovách, tedy ve vysoké míře automatizace, která dokáže zohlednit celou řadu vstupních informací včetně těch dlouhodobých. Inteligence v pojetí pracoviště tak souvisí s možností dynamického přizpůsobení technologického zázemí a ergonomie prostředí aktuálním úkolům a individuálnímu stylu práce. Pracovní prostory s vysokou mírou inteligence tedy zohledňují potřeby konkrétních zaměstnanců a jsou jim při práci partnerem.

Důležité pro pochopení inteligentních možností je, že moderní pracoviště nemusí být svázáno s jednou konkrétní fyzickou lokalitou – vždy může jít o jakékoli místo výkonu práce (kancelář, domov, nádraží, benzinová pumpa, restaurace, hotelový pokoj na služební cestě apod.). Tato svoboda velmi úzce souvisí jak s problematikou BYOD, tak i všeobecnou dostupností vysokorychlostní konektivity včetně mobilní.

Podstatná je také spolupráce zaměstnanců, a tedy i propojení jednotlivých inteligentních pracovišť včetně zasedacích místností a společných prostor. Automatizace pak může využívat jak informace o lidech (například kde se aktuálně nachází členové týmu XY?), tak i o prostorách (je zasedací místnost B23 volná a podporuje videokonferenci s Ženevou?)

Přestávka i pro techniku?

Vedle možnosti zajistit ideální prostředí podle konkrétního pracovního úkolu a preferovaného stylu práce se mohou pracovní prostory nové generace pochlubit i značným snížením provozních nákladů. Úsporné scénáře přitom mohou být velmi rozsáhlé a působivé – využívají například i dynamické vypínání zařízení (počítač, telefon, prvky datové infrastruktury apod.) při absenci pracovníka. Nemusí přitom jít jen o dlouhodobou nepřítomnost v podobě nemoci, dovolené či služební cesty, při větším počtu zaměstnanců lze dosáhnout zajímavých úspor i při zohlednění přestávek na obědy apod.

Od ergonomie přes komunikaci k nižším nákladům

Inteligence moderních pracovišť řeší i problémy s komunikací. V dnešní době lze komunikovat pomocí široké škály technologií a mnohdy je velmi obtížné rozhodnout, která z nich je v daný okamžik ta správná. A to z pohledu všech zúčastněných stran. Pracovní prostory s vysokou mírou inteligence mohou nabídnout jedno komunikační rozhraní s tím, že samy již zařídí vše ostatní – včetně případného přesměrovávání komunikace mezi zařízeními s různými technologiemi a upozorňování na zmeškané události. Rozhraní zvládá i pokročilá pravidla, včetně zohlednění aktuální nedostupnosti pracovníků – například během oběda dojde místo k přesměrování hovoru z pevné linky na mobilní telefon pouze k zaslání sms zprávy se všemi dostupnými informacemi o zmeškaném volání. Důležité je, že díky mobilitě pracovního prostoru mohou mít toto komunikační rozhraní uživatelé neustále k dispozici – bez ohledu na to, kde se aktuálně nachází.

Přidanou hodnotou je i možnost propojit moderní pracovní prostory s inteligentními budovami, a to opět díky možnosti nabídnout zaměstnancům vyšší komfort i přizpůsobení konkrétním okolnostem a zaměstnavatelům snížení nákladů například v podobě energetických úspor.

Výhodnost nasazení Next Generation Workspace se obecně zvyšuje s počtem zaměstnanců a zařízení. Společnost Dimension Data dokáže předem velmi přesně odhadnout finanční stránku konkrétní implementace, a to na základě podrobných „co-když“ scénářů a zhodnocení režimů práce zaměstnanců. Navíc lze začít i s minimem technologií a několika pracovištích – větší firmy by ovšem měly mít zpracovaný plán pro dlouhodobý časový horizont. V produkční fázi mají firmy k dispozici podrobné vizualizované sestavy, které poskytují informace o přínosech včetně zohlednění různých časových pohledů.

Při správném uchopení je oblast Next Generation Workspace prostředkem pro získání velké konkurenční výhody – zejména díky možnosti oslovit zaměstnance generace Y.

Adrian Čech

Adrian Čech

Solution Manager – Unified Communications
Dimension Data

Od roku 2002 působil v oblasti komplexních řešení poskytovatelů internetu a podnikových sítí. Později se, jako konzultant, začal specializovat na oblast hlasové a video komunikace. V posledních deseti letech pracuje pro společnosti NextiraOne a Dimension Data, kde má na starosti rozvoj komunikačních řešení. Je držitelem certifikací Cisco CCIE a CCIP.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com