Otázky a odpovědi

Zveřejněno:

Moderní prostory? Mnoho otázek i odpovědí!

S pracovními prostory nové generace se pojí celá řada otázek. Ostatně, i sama definice toho, co vlastně pod tento pojem spadá, není vždy zcela přesná. Někteří hovoří o technologiích, jiní o spolupráci, někdo o pokročilých možnostech komunikace, sem tam zazní slova o získání zaměstnanců z generace Y apod. Svým způsobem přitom mají pravdu všichni.

Pojďme si úvodem shrnout několik faktů

Existuje tedy něco, co by v souvislosti s moderními pracovišti šlo vyzdvihnout a co by všechny úhly pohledu měly společného? Jedním z průsečíků je bezesporu agilita a angažovanost zaměstnanců. Ta tam je doba, kdy si stačilo v práci „odsedět svých osm hodin“. Podstatou úspěchu, a tedy i obrovskou konkurenční výhodou, je opravdové zaujetí zaměstnanců prací. Vůbec přitom nejde jen o sžití se s konkrétními pracovními cíli, ale také s firmou jako celkem. A předpokladem pro přijetí těchto oblastí za své je u mnohých zaměstnanců právě pracoviště nové generace, moderní technologie, svoboda i skloubení pracovního a soukromého života.

Doba se mění

Mnohé firmy stále ještě nepochopili, že striktní dodržování pravidel svazuje, potlačuje individualitu a ve své podstatě pobízí k určitým malým či větším nečinnostem a ke snaze obcházet pravidla. Mladší zaměstnanci si tato negativa moc dobře uvědomují a nebývají ochotni něco takového podstoupit. A není se čemu divit, v mnohých oborech je skutečných odborníků opravdu nedostatek, a ti si tak mohou vybírat. Neměli bychom ale propadnout falešnému pocitu, že pracoviště nové generace vlastně do firemních procesů přináší anarchii. Opak je pravdou, jen pravidla, procesy i hierarchie se mnohdy definují de facto samy a dobrovolně. Na druhou stranu i v případě moderních pracovišť platí, že některá pravidla zcela eliminovat nelze.

Zajímavou otázkou související s novým typem pracovišť je i dopad na vnímání zaměstnavatele ze strany zaměstnanců. Průzkumy ukazují, že v případě lpění na klasických pracovních paradigmatech více než 40 procent zaměstnanců nedoporučí svého zaměstnavatele.

A to je bohužel opravdu velké číslo. Obdobně z průzkumů vyplývá, že 2/3 zaměstnanců považuje moderní technologie za něco, co jim výrazně pomáhá nebo zefektivní jejich práci. Pracoviště nové generace tak mohou první číslo výrazně snížit – mnohdy postačí nabídnout lidem přesně to, co mohou smysluplně pro plnění pracovních úkolů využít. A spolu se získaným respektem se zaměstnavatel může dočkat i mnoha nových kladných doporučení a vyšší angažovaností zaměstnanců.

My ano nebo ne?

V souvislosti s pracovišti nové generace trápí mnohé firmy otázka, zda jde o směr, který je vhodný právě pro ně. Požadavky, přínosy i rizika se sice mohou společnost od společnosti mírně lišit, nicméně odpověď je prakticky vždy kladná – ano, moderní pracovní prostory docení skoro všechny firmy. Výjimky ale existují a jednou z nich jsou například zaměstnanci veřejné správy. V státní správě i samosprávě je naprostým základem úspěšného fungování jasná hierarchie, přesná pravidla a zcela konkrétní postupy. Jinými slovy, kreativní úředník asi není to, co bychom od veřejné správy očekávali. Ale kdo ví, možná jednou …

Jaká vlastně je ideální podoba pracovního prostoru nové generace? Představy i ideální realita se liší jak podle vertikály, tak i firma od firmy. Někdy může jít o středně rozsáhlá vylepšení založená na technologiích, jindy zase o naprosto radikální změny. Menší firmy mohou dokonce využívat i prostory sdílené s dalšími společnostmi.

Bez lidí to nepůjde

Obrovskou výhodou je, pokud moderní pracoviště umožní setkávání zaměstnanců – mnohé nápady vznikají ad hoc, například při diskusi nad kávou v kuchyňce. Ano, i to je důležitý prvek moderních pracovišť. Důležité také je nezapomenout na to, že přirozeným stavem člověka je pohyb – proto tak moc kladou pracovní prostory nové generace důraz i na eliminaci prostého sezení u počítače. Moderní pracovní prostory jsou navíc multioborovou záležitostí včetně architektury či sociologie. Představa, že vše zařídí jeden jediný dodavatel – byť systémový integrátor s dostatkem zkušeností – je proto naprosto lichá. A platí to i v případě, kdy nejde o výstavbu na zelené louce. Mimochodem, lidé se velmi často bojí změn a neznámého. Je proto vhodné, pokud zavádění konceptu moderního pracoviště probíhá postupně a zaměstnanci jsou do celého procesu aktivně zapojeni.

A proč tedy o pracovištích nové generace vůbec uvažovat? Protože jde o nutnost, které se v budoucnu nevyhneme. Firmy by tedy měly být proaktivní a nečekat až na chvíli, kdy pomocí moderních konceptů budou řešit nějaké žhavé problémy.


Zpracováno z panelové diskuse na konferenci Cisco Connect, které se zúčastnili: Zbyszek Lugsch (Dimension Data), Michaela Žáčková (KPMG Czech Republic) a Petr Vítek (Impact HUB)

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com