Lidé a nové technologie aneb jak na Work-life Balance

Zveřejněno:

Jedním z hlavních prostředků pro dosažení podnikatelského úspěchu je umožnit skloubení a vyvážení pracovního života s tím soukromým. Je přitom velmi obtížné generalizovat, co jaká skupina zaměstnanců vlastně očekává.

V této souvislosti je často skloňovaným pojmem flexibilita a jinak tomu není ani ve společnosti Dimension Data. Konkrétním příkladem může být průběh jedné z našich pravidelných snídaní s generálním ředitelem, během které jeden z dojíždějících kolegů vyzdvihl možnost flexibilního přístupu k plnění úkolů. Právě kombinace práce z domova s pravidelným působením v kanceláři a u klientů mu umožnila dokonalé vyvážení soukromých a pracovních zájmů a dle jeho slov i mnohem kvalitnější život.

Předpokladem úspěchu je ovšem skutečná disciplína a přístup pracovníka, který si musí vytvořit dostatečné oddělení mezi soukromím a prací. Jinými slovy, nyní a zde pracuji a pak se věnuji rodině, koníčkům, studiu či jiným aktivitám.

Bohužel ne všichni to zvládnou a navíc není tento styl práce vhodný pro všechny pozice. Stejně tak existují lidé, a není jich vůbec málo, kteří preferují klasické pracovní prostředí v místě zaměstnání. Pokud někdo má třeba 20 let stejný styl práce, nerad ho mění.

Home office vyžaduje disciplínu

Obzvláště pro mladou generaci je vedle flexibility důležitý i důraz na podporu týmové práce. A není to přitom žádný rozpor s požadavky na práci z domova. Mnozí vítají i otevřené prostory, ve kterých jsou v přímém kontaktu s kolegy, například při řešení konkrétního projektu, a následně se pak mohou uchýlit do klidové zóny.

Vlastní stůl je minulostí!(?)

Celá problematika moderních kanceláří hodně souvisí i s tzv. sdílenými pracovišti, kdy jeden stůl a jedna židle jsou flexibilně využívané různými lidmi. Bohužel někdy mají se sdílenými místy někteří lidé trochu problém, a dlužno říci, že z jejich pohledu vlastně oprávněně. Každý chceme mít v práci nějaký ten svůj soukromý ostrůvek, kam si můžeme dát fotku dětí, svůj hrníček apod. Na druhou stranu z pohledu firmy dávají sdílená pracoviště opravdu smysl – jak ekonomický, tak i z pohledu úspory prostor, které je možné využít například na již zmiňované klidové zóny.

Ochota přijetí konceptu sdíleného pracoviště přitom není o generačních rozdílech, ale o zvyku a poznání. Tímto přerodem si prošlo i naše HR oddělení, které dnes využívá v rámci otevřených prostor sdílená pracoviště. Prostřídáme se, máme možnost intenzivní spolupráce, mohli jsme přijmout dalšího člověka, původní obavy opadly a HR tým je spokojený. A je to právě o tom poznání.

Existují samozřejmě pozice, pro která jsou sdílená pracoviště výhodná a pro která méně. Přínosný je tento přístup zejména u pozic, v rámci kterých člověk na svém pracovišti tráví menší část času. Mezi příklady, kdy to až tak výhodné být nemusí, lze zařadit například profesi účetního – mimo jiné i z důvodu velkého množství zpracovávaných fyzických dokumentů. Na druhou stranu v případě digitalizace se může situace změnit, a právě sdílené pracoviště v kombinaci s flexibilním způsobem práce z domova umožní vykonávat i tuto profesi při lepším skloubení soukromého a pracovního života. Přínosem bude i pozitivní ekologický dopad v podobě úspory papíru, a tedy i lesů.

Práce i soukromí musí mít hranice

Aby to celé fungovalo, je pochopitelně nutné splnit určité podmínky. Nejde přitom jen o technologie, ke kterým se ještě vrátíme, ale zejména o naplnění jistého pocitu soukromí. Je proto vhodné nabídnout například osobní skříňky a umožnit, aby se zaměstnanec cítil na pracovišti opravdu dobře. Mezi další podmínky spojené zejména s prací z domova patří i kladný přístup ze strany nadřízeného – navíc jak on, tak i daný zaměstnanec musí vědět, jak vlastně tento styl práce uchopit. My v Dimension Data proto pořádáme různé workshopy a setkání, na kterých si sdílíme vlastní zkušenosti i získáváme informace od externistů.

Důležitá je i podpora virtuálních kanceláří a definování pravidel pro vzdálenou komunikaci. Pracovníkům je vhodné dát podrobné informace o tom, jakou technologii kdy a jak využívat – aby byli maximálně efektivní. Přínosem je i definování organizačních pravidel ve stylu „zprovoznění prostředí dvě minuty před zahájením virtuální schůzky“ apod. A je to i o ochraně dat v případě využívání soukromých zařízení pro pracovní účely.

Naprosto zásadním předpokladem přijetí a použitelnosti flexibilních způsobů práce a naplnění konceptu Workspace for Tomorrow je stoprocentní funkčnost využívaných technologií. Jakýkoli výpadek může znamenat obrovskou komplikaci, včetně nemožnosti splnit konkrétní pracovní úkol nebo s výrazným nárůstem spotřeby časových i finančních zdrojů. Nefunguje konektivita? Na důležitou poradu musíme fyzicky přijet, i když jsme měli ten den pracovat z domova nebo být někde u klienta. A takových příkladů bychom našli řadu.

Obecně platí, že flexibilita je bonus v podobě nových příležitostí i uspokojení stávajících požadavků – je například možné přijmout člověka, který by v klasickém modelu pro nás pracovat nemohl. Třeba jen proto, že by každý den z Třeboně do Prahy dojíždět nemohl. A to nám dnes nabízí daleko širší pole působnosti z pohledu nabídky potencionálních zaměstnanců, stejně jako Dimension Data se stala pro ně zajímavější a dostupnější.

My a naši partneři používáme zcela běžně prostředky vizuální komunikace.

Vizuální komunikaci se více věnujeme na stránkách www.ToBudeteKoukat.cz


Martina Šmidochová

Mgr. Martina Šmidochová

Human Resources Director
Dimension Data Czech Republic

Po vysoké škole začala pracovat pro PricewaterhouseCoopers, kde do roku 2002 řídila projekty v oblasti lidských zdrojů. Od roku 2002 pracovala v Microsoftu postupně jako personální ředitelka, vedoucí strategie náboru a výběru zaměstnanců pro střední a východní Evropu a jako regionální ředitelka pro péči o zákazníky a partnery společnosti Microsoft ve 23 evropských zemích. Od roku 2015 svoje zkušenosti uplatňuje jako personální ředitelka v Dimension Data.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com