Neviditelná a přesto nejdůležitější - infrastruktura

Zveřejněno:

Workspace for Tomorrow je přístupem založeným na flexibilitě, otevřenosti a neustálé dostupnosti odkudkoli. Ještě před pár desítkami let byl tento moderní způsob práce realizovatelný jen obtížně – nejen kvůli finanční náročnosti a z nedostatku inovativního myšlení, ale především kvůli technologické vyspělosti. Včetně té základní, hardwarové.

Vztah hardwaru a Workspace for Tomorrow je nutné vidět ve dvou rovinách. První z nich je dobře uchopitelná i pro běžné koncové uživatele - týká se zařízení, prostřednictvím kterých jednotlivé moderní služby sami využívají: chytrý telefon, stolní telefon, videokonference, notebook, tablet… Bez ohledu na to, zda jde o striktně firemní zařízení nebo o ta využívaná v rámci konceptu BYOD.

Druhá rovina je pro pochopení o něco složitější, protože je před běžnými uživateli skryta. Jde o spoustu různorodých síťových komponent, serverů, úložišť – obecně všech stavebních prvků infrastruktury potřebných k tomu, aby bylo možné moderní služby poskytovat i čerpat.

Prostě musí…

V případě neflexibilní a nedostatečně připravené infrastruktury je výsledkem to, že koncoví uživatelé nemohou dosáhnout na všechny benefity spojované s moderními způsoby práce. Avšak zajistit aktuálnost, korektní nastavení, optimální vyladění a stabilitu takové infrastruktury není vůbec snadné, natož plánovat její další rozvoj. Zejména malé a střední firmy nemívají na něco takového dostatek lidských zdrojů, a většinou ani potřebné know-how. Přímo se tak nabízí využití tzv. managed services, či chcete-li spravovaných nebo řízených služeb.

Klientům dohledujeme jejich infrastruktury

Společnost Dimension Data má historicky velmi silnou pozici v návrhu řešení a dodávce technologií k jejich vybudování. V minulosti pak od nás začali zákazníci vyžadovat i další odborné služby nad rámec vlastní dodávky hardware, ať již v podobě školení, řízení projektů, různých zátěžových testů nebo odborných auditů. A od těchto doprovodných služeb k hardwaru byl již jen malý krůček k tomu, abychom začali poskytovat vlastní dohled a správu jednotlivých infrastrukturních prvků. K poskytování těchto služeb jsme tak došli evolucí na základě reálné poptávky.

Pro mnoho zákazníků je organizačně i ekonomicky výhodnější přenechat správu odborníkům z externí společnosti. Ušetří tak energii nejen na získání potřebných vlastních specialistů, ale především na jejich udržení a průběžný rozvoj znalostí, sledování trendů, certifikací a podobně.

Díky spravovaným službám si tedy mohou kvalitní infrastrukturu zajistit i menší a střední firmy, které nemají dostatek zdrojů na pokrytí různorodosti současných podnikových informačních architektur. Ty jsou obvykle kombinací různých hardwarových technologií, síťových prvků, operačních systémů a serverových aplikací. Navíc se jednotlivé prvky i infrastruktura jako celek neustále mění. A zapomenout nesmíme ani na aktualizace, u softwaru i hardwaru, nebo na pokrytí bezpečnostních zranitelností a rizik.

Veškerá tato agenda je bez týmů odborníků zvládnutelná jen bolestně. Odpovědí na tento problém jsou právě spravované služby, kdy firma za měsíční nebo roční poplatek přenese tyto činnosti na jiný subjekt. Získá nejen záruku kvality ve formě SLA, ale také komfort v podobě uvolnění zdrojů pro rozvoj svého vlastního podnikání. Sluší se podotknout, že společnost Dimension Data přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně a služby dohledu a správy navrhuje s ohledem na velikost prostředí a požadovanou úroveň služby.

Bezesporu výhodné

Spravované služby mohou být výhodné ale i pro velké firmy, které chtějí optimalizovat svůj provoz. V podstatě platí, že čím má daná organizace infrastrukturu složitější, tím více jim mohou spravované služby pomoci. Vždy ale záleží na konkrétních aplikacích, které v rámci Workspace for Tomorrow firma svým pracovníkům nabízí a zda je poskytuje přímo na svých serverech ve svém datovém centru, zda je již outsourcuje nebo je má postavené na veřejných cloudech. Mimochodem, není nezvyklé, že větší a velké firmy využívají kombinaci všech těchto možností.

Spravované služby jsou výhodné i z pohledu zajištění bezpečnosti. Vzhledem k různorodosti a šíři infrastruktury i k tomu, že zranitelností v jednotlivých zařízeních i v softwaru je opravdu mnoho, musí být nedílnou součástí správy i bezpečnost. Neustálá dostupnost odkudkoli a mobilita má přitom na charakter bezpečnostních rizik zásadní vliv – dříve byla firma nedobytným hradem, dnes je díky svým službám otevřená a situaci ještě zhoršuje využívání různých platforem koncovými uživateli. Mění se i charakter bezpečnostních incidentů, cílem již zpravidla není uškodit okamžitě, ale naopak zůstat neodhalen a získávat cenná data. Bezpečnostní opatření tak musí být komplexní, dostatečně pružná a schopná včas reagovat i na nejnovější typy hrozeb.

Koncového uživatele nicméně zajímá především to, aby měl k aplikacím a datům pohodlný přístup bez ohledu na to, zda se aktuálně pohybuje uvnitř organizace, je u klienta či na služební cestě v hotelu. A právě konektivita je alfou a omegou úspěchu Workspace for Tomorrow – bez konektivity by všechny ty servery a technologie byly vlastně „k ničemu“.

U spravovaných služeb je samozřejmostí dohled v režimu 24/7, není tak nutné spoléhat se na interního zaměstnance, který má třeba dovolenou nebo právě není k dispozici. Společnost Dimension Data využívá metodiku ITIL a pokrývá nepřetržitý monitoring a správu jednotlivých zařízení, včetně těch méně kritických. O chování zákazníkovy infrastruktury pak poskytujeme pravidelný podrobný reporting a navíc i expertní doporučení pro její další vylepšení či optimalizaci. Můžeme tak zákazníka například včas upozornit na blížící se problém, který předvídáme na základě analýzy dosavadního chování zařízení a stavu infrastruktury. Tím lze předejít komplexnějšímu výpadku nebo hrozbě zcizení dat, což je nejen v současné době pro vaše zákazníky velmi důležité.


Pavel Dolejš

Pavel Dolejš

Senior Sales Specialist – Managed Services
Dimension Data Czech Republic

Vzdělání na Vysoké škole ekonomické (zaměření na obchodní podnikání a informační technologie) si dále rozšířil MBA studiem na Sheffield Hallam University. Celý svůj profesní život působí v oblasti obchodu, přímo v pozici obchodníka nebo jako vedoucí obchodních týmů – od malého podnikatele během studií přes account managera ve společnosti RadioMobil až po ředitele útvaru prodeje nehlasových služeb společnosti T-Mobile. Ve společnosti Microsoft byl zodpovědný za partnery poskytující služby datových center a následně pak oblast (cloud) produktivity pro top zákazníky. Ve své současné pozici pomáhá zákazníkům zbavit se nudné neproduktivní operativy spojené s chodem jejich infrastruktury a ušetřenou energii vynaložit smysluplněji.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com