Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,
asi nikdo nepochybuje o tom, že lidský tvor je neuvěřitelně přizpůsobivý a nápaditý. Někdy je to více o změně přístupu, jindy zase o přizpůsobení nejnovějším technologiím. A nejčastěji jde o mix různorodosti ovlivněný evolučními i revolučními faktory okolního prostředí.

Petr Hübl

Příkladem mohou být i moderní pracoviště, včetně sdílených pracovních míst a souvislostí s tzv. inteligentními prostory. Důležité je přitom pochopit značnou synergii novodobých přístupů mezi organizací i zaměstnanci. Zejména proto, že dnešní pracovníci stále častěji vyžadují benefity právě v podobě přístupu umožňujícího efektivní skloubení pracovního i soukromého života.

Na koncept Workspace for Tomorrow (Kanceláře budoucnosti) lze nahlížet z mnoha různých pohledů, od technologického až po organizační. Nicméně důležité je uchopit celou problematiku v širších souvislostech a nezaměřovat se na řešení jen jedné izolované situace. Přístup se samozřejmě může lišit podle velikosti firmy, podstata je ale vždy stejná – zpříjemnění a zefektivnění práce, ideálně při snížení nákladů na prostory jako takové.

A co jsme si pro Vás v tomto vydání DD Connectu připravili? Adrian Čech se v článku Vyhodnocování obsazenosti prostoru aneb cesta k úsporám zabývá problematikou optimalizace využití jednacích místností a pracovních míst. Seznámíte se s možnostmi inteligentního vyhodnocování pomocí speciálních senzorů detekujících přítomnost osoby na židli i s dalšími automatizačními koncepty pro zvýšení efektivity.

Příspěvek Martiny Šmidochové s názvem Lidé a nové technologie aneb Work-life Balance Vám přináší informace nejen o aktuálních očekáváních pracovníků, ale také o tom, jak jejich přání efektivně naplnit právě pomocí konceptu moderních pracovišť a jak maximálně vyvážit vztah mezi soukromím a prací. Stranou nezůstanou například ani virtuální kanceláře nebo role použitých technologií.

Technologiím, i když zejména z infrastrukturního pohledu, se v příspěvku s názvem Neviditelná a přesto nejdůležitější věnuje také Pavel Dolejš. Článek je zaměřený především na tu část technologií, která zůstává před běžným uživatelem ukrytá, ale bez nichž by všechny ty nové vymoženosti nefungovaly. A informuje o tzv. řízených službách, díky kterým si mohou kvalitní pokročilou infrastrukturu dovolit i menší a střední firmy.

A ve svém článku s názvem Budeme se stěhovat Vám přináším téma Kanceláří budoucnosti přímo z pohledu lokální pobočky Dimension Data, která se chystá do nových prostor a vedle důležitosti naplánování nových kanceláří z pohledu komunikace, v něm vyzdvihuji i jednotlivé přínosy pro zaměstnance.

Věřím, že všechny uvedené články Vás budou inspirovat nejen k zamyšlení, ale i k případným změnám. Protože lpět na zažitých paradigmatech v neustále se měnícím světě nemusí být ideální přístup. Důležité je, že podpora pro podnikatelský rozvoj existuje a je jen na vás, jak ji uchopíte.

Příjemné čtení přeje


Petr Hübl

Generální ředitel
Dimension Data Czech Republic

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com