Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,
asi nikdo nepochybuje o tom, že lidský tvor je neuvěřitelně přizpůsobivý a nápaditý. Někdy je to více o změně přístupu, jindy zase o přizpůsobení nejnovějším technologiím. A nejčastěji jde o mix různorodosti ovlivněný evolučními i revolučními faktory okolního prostředí.

Petr Hübl

Příkladem mohou být i moderní pracoviště, včetně sdílených pracovních míst a souvislostí s tzv. inteligentními prostory. Důležité je přitom pochopit značnou synergii novodobých přístupů mezi organizací i zaměstnanci. Zejména proto, že dnešní pracovníci stále častěji vyžadují benefity právě v podobě přístupu umožňujícího efektivní skloubení pracovního i soukromého života.

Na koncept Workspace for Tomorrow (Kanceláře budoucnosti) lze nahlížet z mnoha různých pohledů, od technologického až po organizační. Nicméně důležité je uchopit celou problematiku v širších souvislostech a nezaměřovat se na řešení jen jedné izolované situace. Přístup se samozřejmě může lišit podle velikosti firmy, podstata je ale vždy stejná – zpříjemnění a zefektivnění práce, ideálně při snížení nákladů na prostory jako takové.

A co jsme si pro Vás v tomto vydání DD Connectu připravili? Adrian Čech se v článku Vyhodnocování obsazenosti prostoru aneb cesta k úsporám zabývá problematikou optimalizace využití jednacích místností a pracovních míst. Seznámíte se s možnostmi inteligentního vyhodnocování pomocí speciálních senzorů detekujících přítomnost osoby na židli i s dalšími automatizačními koncepty pro zvýšení efektivity.

Příspěvek Martiny Šmidochové s názvem Lidé a nové technologie aneb Work-life Balance Vám přináší informace nejen o aktuálních očekáváních pracovníků, ale také o tom, jak jejich přání efektivně naplnit právě pomocí konceptu moderních pracovišť a jak maximálně vyvážit vztah mezi soukromím a prací. Stranou nezůstanou například ani virtuální kanceláře nebo role použitých technologií.

Technologiím, i když zejména z infrastrukturního pohledu, se v příspěvku s názvem Neviditelná a přesto nejdůležitější věnuje také Pavel Dolejš. Článek je zaměřený především na tu část technologií, která zůstává před běžným uživatelem ukrytá, ale bez nichž by všechny ty nové vymoženosti nefungovaly. A informuje o tzv. řízených službách, díky kterým si mohou kvalitní pokročilou infrastrukturu dovolit i menší a střední firmy.

A ve svém článku s názvem Budeme se stěhovat Vám přináším téma Kanceláří budoucnosti přímo z pohledu lokální pobočky Dimension Data, která se chystá do nových prostor a vedle důležitosti naplánování nových kanceláří z pohledu komunikace, v něm vyzdvihuji i jednotlivé přínosy pro zaměstnance.

Věřím, že všechny uvedené články Vás budou inspirovat nejen k zamyšlení, ale i k případným změnám. Protože lpět na zažitých paradigmatech v neustále se měnícím světě nemusí být ideální přístup. Důležité je, že podpora pro podnikatelský rozvoj existuje a je jen na vás, jak ji uchopíte.

Příjemné čtení přeje


Petr Hübl

Generální ředitel
Dimension Data Czech Republic

Téma aktuálního čísla

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Na Hřebenech II 10
140 00 Praha 4
Tel: +420 255 770 111
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com