Global Customer Experience Benchmarking Report

Zveřejněno:

Pro oblast kontaktních center zpracovává společnost Dimension Data již 20 let pravidelný globální výzkum Global Customer Experience Benchmarking Report (dříve Global Contact Centre Benchmarking Report), kterého se účastní i Česká republika. Report mapuje úroveň multikanálových interakcí a styl řízení kontaktních center. Bývá často citován oborovými analytiky a je široce vnímán jako nejkompletnější report svého druhu na světě.

Na stránkách www.kontaktnicentra.cz si můžete Report stáhnout, seznámit se s názory českých CX autorit na aktuální trendy v kontaktních centrech a prohlédnout si obsáhlou paletu řešení, kterými Dimension Data pomáhá svým klientům dosahovat mimořádných zákaznických zkušeností v digitální éře.

Stáhněte si klíčová zjištění aktuálního vydání
Global Customer Experience Benchmarking Report

Téma aktuálního čísla

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Na Hřebenech II 10
140 00 Praha 4
Tel: +420 255 770 111
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com