Povinné pole
Povinné pole
Invalid Input
Povinné pole

Vyplněním údajů dává jejich poskytovatel společnosti Dimension Data Czech Republic s.r.o., IČ: 26175738, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Společnost“), jakožto správci, souhlas ke zpracování svých osobních údajů v poskytnutém rozsahu a jejich zařazením do databáze Společnosti za účelem dalšího kontaktu a nabízení výrobků a služeb Společnosti, informování o marketingových akcích Společnosti a zasílání obchodních sdělení. Souhlas je udělován na dobu neurčitou.

Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že má práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména z ustanovení § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním může být kdykoli odvolán, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim a právo na blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých poskytnutých osobních údajů. V případě, že poskytovatel osobních údajů zjistí anebo se domnívá, že Společnost porušuje své povinnosti vyplývající ze zákona, má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.