Zveřejněno:

DNA firmy je v IT infrastruktuře

Přijímání nových technologií ve výrobních podnicích často naráží na konzervativní přístup. To ale neznamená, že by společnostem tohoto typu neměl svět digitálních technologií co nabídnout. Opak je pravdou a mnohé – včetně několika málo českých – již pochopily, že právě moderní technologie jim mohou zajistit tolik potřebnou konkurenční výhodu.

Digitální infrastruktura

Mezi hlavní digitálně-technologické trendy v oblasti výroby patří, vedle stále víc zastoupené automatizace a robotizace, i svět internetu věcí IoT, Big Data analýz včetně předvídání vývoje pomocí algoritmů „strojového učení“ ze zkušeností i aktuálního stavu, tzv „Machine Learning“ a v neposlední řadě také virtuální realita. Díky IoT mohou výrobní podniky sbírat data z řady parametrů již v průběhu výroby přímo z výrobních linek a díky kombinaci Big Data analýz a „Machine Learning“ umožňují optimalizovat výrobní proces, tj. například včas vyřadit potenciálně vadné výrobky, on-line upravovat stav výrobních prostředků a tím korigovat výrobu anebo naměřené záznamy porovnávat s údaji z minulých let i jiných závodů a vytvořit tzv. patterny – indikátory, které například předcházejí poruchám strojů. Z analýzy proč se to stalo se tak stává predikce – kdy a kde se to stane.

Malé rozměry, obrovské možnosti

Díky internetu věcí lze v rámci výrobního procesu měřit v podstatě cokoli, na co si vzpomenete. Kdekoli a v reálném čase. A s velmi přijatelnými náklady.

Firmy tak mohou mít k dispozici nejen informace o době provádění jednotlivých kroků a vlastnostech okolního prostředí, ale také o takových specialitách, jako je teplota sváru nebo utahovací moment. Všechna tato data lze ihned po jejich získání podrobně analyzovat a včas tak upozornit na případné problémy – tedy ještě dříve, než se projeví v míře detekovatelné tradičními kontrolními postupy. Právě díky okamžité reakci odpadá i složité zjišťování, v jaké fázi výrobního procesu vlastně k problému došlo. Samotné analýzy mohou probíhat přímo v rámci interních on-premise systémů i v prostředí cloudů.

V „digitálních továrnách“ již nebude nutné pobíhat od stroje ke stroji a provádět pravidelné fyzické kontroly. Vše bude přehledně viditelné z jednoho místa u počítače nebo na mobilu.

Nejen zvukem za vyšší spolehlivostí

V oblasti kontroly výrobních zařízení se stále více uplatňují sonické senzory – analýzou zvuků a jejich frekvencí lze odhalit atypické chování stroje vedoucí k poruše, dokonce ještě v době, kdy vše vypadá naprosto v pořádku. Lze to přirovnat k postupu zkušeného automechanika, který dokázal podle zvuku poznat pravou příčinu závady na vozidle. Firmy se tak mohou připravit na nezbytnou opravu a uspořit čas i peníze.

Moderní výrobní stroje dnes bývají natolik složité, že skutečné pochopení jejich podstaty vyžaduje dlouhodobé studium. Diagnostika stavu – či chcete-li zdraví – těchto strojů a případné opravy tak často znamenají náročné, pomalé a drahé úkony, případně jsou v zákaznickém prostředí neřešitelné.

Jednou z cest, jak zákazníkům z řad výrobních firem každodenní starosti usnadnit, je využívání 3D modelů v prostředí virtuální, respektive rozšířené reality. Díky zobrazení konstrukce a nápovědy v reálném čase lze s fyzickým zařízením manipulovat přesně dle doporučení výrobce a není přitom nutné složitě přemýšlet nad tím, jak autor písemné pokyny myslel – vše je vidět na první pohled a při dostatečné důslednosti se nelze splést.

Sjednocení analýzy dat v praxi

Konkrétním příkladem efektivního využití moderních digitálních technologií může být připravované řešení pro českou výrobní společnost. Je projektován centralizovaný systém pro jednotné sběrné místo motohodin a dalších informací o výrobě. Společnost se potýkala se složitou analýzou provozních hodin, nákladů a spotřeby materiálů – data byla ručně přepisována z lokálních tabulek do centrálního systému a například zvýšená spotřeba materiálu se odhalila až s velkým časovým odstupem.

Implementovaná aplikace zjednoduší údržbu, opravy a centralizuje statistiky a objednávání materiálů. Tato aplikace bude fungovat na běžných mobilních telefonech a různí zaměstnanci v ní budou mít povolené odlišné přístupy.

  • Obsluha stroje nahlásí a vyfotí problém do aplikace a ta opravu automaticky přiřadí k vhodnému týmu.
  • Aplikace nabídne možnosti, jak se podobná závada řešila v minulosti.
  • Technik si ve skladu naskenuje potřebné náhradní díly, které použije, a aplikace v případě nutnosti objedná další.
  • Aplikace sama rozpozná prioritu určité opravy a zajistí, aby se na řešení nezapomnělo.
  • Centralizovaný systém bude kromě oprav sdružovat všechna data z jednotlivých strojů a na základě poptávky automaticky a v reálném čase určovat prioritu objednávky materiálů.

Zkrátí se doba dodání výrobku, protože se sníží na minimum dobu prodlevy mezi požadavkem na výrobu produktu a alokováním výrobních zdrojů.

Bez ohledu na aktuální požadavky je velmi pravděpodobné, že bez moderních technologií se v budoucnu neobjede žádná firma. Zbývá se jen zeptat: Pokud je běžné měnit mobilní telefon každé dva roky, počítač každých pět let, proč po 40 letech nevyměnit systém plánování a oprav ve výrobním podniku?

Technologická infrastruktura výše uvedeného řešení je navržena na komplexním hyperkonvergovaném systému Cisco HyperFlex, který je založený na výpočetní platformě Cisco UCS a kombinuje v sobě softwarově definovanou inovativní storage platformu Cisco HX Data Platform , virtualizované výpočetní prostředky a integrovanou SAN.

Tomáš Bartoš

Tomáš Bartoš

Business Development Manager
Dimension Data Czech Republic

Vystudoval ČVUT - Stavební fakultu, od roku 1991 pracoval v Digital Equipment, APP, Logica, HP a to na různých pozicích od Account Mgr, Sales&Marketing Mgr, Business Strategy Development Mgr, Energy&Utility Business Consultant pro EMEA, podílel se na obchodních strategiích velkých projektů, jako je Operátor trhu. Před Dimension Data zastával v Ultimum Technologies roli Sales&Marketing Mgr pro technologii OpenStack. V Dimension Data má na starosti Business Development v oblasti datacenter.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com