Zveřejněno:

DNA firmy je v IT infrastruktuře

Stejně jako se mění svět okolo nás, tak se neustále vyvíjí i pojetí základní stavebních kamenů podnikové informační architektury. Od tradičního přístupu založeného na klasických řešeních (autonomně spravované systémy, protokoly, síťové služby a řešení) jsme vyrostli do doby komplexních IT ekosystémů, které v sobě vedle běžného hardwaru a softwaru kombinují také virtualizaci, cloudové technologie, internet věcí, mobilní způsoby práce a mnoho dalších prvků.

Na první pohled vše vypadá krásně a jasně, nicméně již na ten druhý můžeme ve většině společností najít jeden společný negativní jmenovatel. Je jím komplikovaná, pomalá, neefektivní, náročná a v neposlední řadě také drahá správa.

Digitální infrastruktura

Výdaje na provoz síťových infrastruktur za dobu jejich životního cyklu běžně představují částku rovnající se 2-5 násobku pořizovacích nákladů.

Inovační cyklus je mnohdy rychlejší než ten implementační, a právě nasazené technologie jsou tak někdy již relativně zastaralé. Síťoví správci tak vlastně nadneseně fungují pouze jako mechanici, kteří se snaží udržet stroj v chodu místo toho, aby pracovali na jeho zrychlení a zjednodušení, které by firmě přinesly konkurenční výhodu.

Co s tím? Digitální věk je realitou a vzdát se výhod moderních technologií dlouhodobě nelze. Stejně tak ale platí, že infrastruktura – včetně té síťové – nemá být brzdou, ale akcelerátorem byznysu (či klíčových činností nekomerčních organizací). Jinými slovy jde o základní předpoklad digitálního úspěchu. Nebo selhání. Řešením je automatizace síťové správy.

Intuitivní a automatizovaná síť aneb architektura Cisco DNA

V našem portfoliu máme pro oblast monitoringu síťového provozu a řízení přístupů dva hlavní produkty – Cisco Stealthwatch a Cisco Identity Services Engine (ISE) – a v tomto příspěvku se podíváme, jak mohou firmám s jejich síťovými starostmi pomoci.

Na síťové úrovni může být řešením uvedených obtíží Cisco Digital Network Architecture, tedy architektura softwarově definovaných sítí, která automatizuje, analyzuje a virtualizuje síťové prostředí a má za cíl naplnit vizi „intuitivní síťové infrastruktury“. Zákazníci v Cisco DNA získávají pomocníka, který pružně reaguje na aktuální potřeby a díky pokročilým technologiím včetně strojového učení a prvkům umělé inteligence dokáže předpovídat a reagovat na aktuální provozní stavy a hrozby.

Architektura Cisco DNA adresuje jak fyzickou tak virtuální infrastrukturu v on-premise i cloud prostředích. Její primární výhodou je poskytnutí maximální možné míry škálovatelnosti a programovatelnosti na každé vrstvě a díky otevřenému aplikačnímu rozhraní může zákazník snadno integrovat technologie třetích stran.

Mezi hlavní přínosy Cisco DNA patří redukce komplexity, snižování nákladů, možnost rychleji přicházet s inovacemi, posílení bezpečnosti a snížení provozně-bezpečnostních rizik, snadnější zajištění souladu s právními předpisy a nařízeními a podrobnější vhled do celé síťové infrastruktury. Vrcholem inteligence zakódované v Cisco DNA je možnost korelovat získávané údaje s provozními souvislostmi.

A co člověk?

Cisco DNA samozřejmě není jen o technologiích, ale také o lidech. Nejviditelněji pak o těch, kteří se IT živí. Na první pohled by se sice mohlo zdát, že automatizace infrastruktury tradiční profese ohrožuje, ve skutečnosti tomu tak není. Je jen nutné jejich role posunout na novou úroveň. Předpokladem úspěšného pokračování kariéry jsou nejen samotné znalosti nových infrastrukturních technologií, ale také skutečné vnitřní přijetí nových přístupů k vývoji ICT včetně stále populárnějších principů DevOps.

Tradiční postupy vedou k tomu, že IT zaměstnanci stráví takřka polovinu svého produktivního času řešením problémů, které mají vliv na výkonnost organizace jako celku.

V komplexních a rozsáhlých prostředích jsou tyto aktivity nesnadné skoro jako pověstné hledání jehly v kupce sena. Díky automatizaci, snadné správě a vysoké míře přizpůsobitelnosti mohou být tyto náročné činnosti podstatně jednodušší. A tedy i rychlejší a v konečném důsledku lacinější. Pracovníci IT oddělení se pak mohou více soustředit na naplnění skutečných IT potřeb organizace – tak, aby použité technologie plně podporovaly klíčové firemní činnosti a podnikatelské cíle.

Důležité je také pochopit, že automatizace sítí či celé infrastruktury je z pohledu dalšího rozvoje podnikové informační architektury jednou z technologických výhod, kterou lze relativně snadno přetvořit do výhody konkurenční. I proto stojí za to o Cisco DNA reálně uvažovat i v případě, kdy se zdá stávající podoba firemního IT naprosto dostatečná.

Jiří VOLEK

Ing. Jiří VOLEK

Solution Manager Network Integration
Dimension Data Czech Republic

Vystudoval VŠB-TUO, obor aplikovaná mechanika. Od roku 2001 pracoval jako systémový inženýr a Cisco certifikovaný instruktor v oblasti LAN, WLAN a WAN. Od roku 2006 zastával ve společnosti Dimension Data pozice systémového inženýra, týmového lídra pro oblast síťových integrací a bezpečnosti a dále působil jako technický architekt. Hlavní náplní jeho stávající pozice je navrhování a specifikace business řešení a dále identifikace obchodních příležitostí v oblasti síťových integrací, plánování jejich rozvoje, realizace a provozu.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com