Zveřejněno:

Hyperkonvergence

Současné podnikové informační architektury jsou složené z mnoha rozličných stavebních prvků a stávají se stále komplexnější, a to na úrovni výpočetních, úložných, síťových i virtualizačních prostředků. Tato různorodost sebou přináší nejen výhody v podobě relativní nezávislosti a možnosti výběru optimální technologie, ale také problémy spojené s různorodostí z pohledu implementace i provozu.

Aby tento heterogenní ekosystém fungoval, je potřeba vynaložit spoustu práce, od zapojení HW až po nastavení přístupů jednotlivým uživatelům. IT administrátoři tak v podstatě tráví veškerý čas tím, aby zajistili, že spolu různé technologie budou fungovat v harmonickém celku a na akvizici moderních automatizačních a orchestračních technologií či podporu nových služeb jim nezbývá čas.

Digitální infrastruktura

Odpověď na otázku, zda by tento proces nešlo nějak zjednodušit a zároveň získat další benefity například v podobě pružného škálování, efektivního rozdělování výpočetního výkonu a neustálé optimalizace přinesla technologie hyperkonvergence.

Představuje kompaktní sloučení základních IT prostředků, tj. výpočetní zdroje, softwarově definované úložiště a integrovanou SAN do jednoho plně virtualizovaného celku. V podstatě se jedná o malý privátní cloud, který si zákazník může nadimenzovat přesně podle toho, co považuje aktuálně za nutné pro svoje podnikání.

Hyper co?

Cílem hyperkonvergence je nabídnout zákazníkům ucelené IT řešení, u kterého nemusí nijak přemýšlet nad vývojem svých potřeb: zjednodušeně si pořídí pouze to, co v daný okamžik plně odpovídá jejich konkrétním potřebám.

Když budou například v podnikání úspěšní a jejich nároky porostou, jednoduše si dokoupí další potřebné „compute“ či „storage“ kapacity. A obdobně to platí i ve směru opačném. Škálování v hyperkonvergovaném prostředí je lineární a předchází tak nevýhodným a často naprosto zbytečným investicím. S jistým nadhledem lze hyperkonvergovanou architekturu přirovnat k stavebnici z lego-kostek, který postupně rozšiřujeme a upravujeme pomocí unifikovaných a vzájemně plně kompatibilních stavebních prvků.

Díky maximální virtualizaci a principům softwarově definované storage umožňuje hyperkonvergence takřka dokonalé dynamické škálování informační architektury, a to včetně velmi snadných, a tedy i rychlých, bezchybných a nákladově nenáročných rozšiřování o další „compute“ či „storage“ jednotky tzv „nody“.

Konfigurace a všechna potřebná nastavení se do nově přiřazených „nodů“ automaticky nahrává pomocí tzv. servisních profilů. Ve své podstatě lze tuto technologii přirovnat k úloze SIM karty v mobilních telefonech, které teprve po vložení telefon „oživí“ inteligencí. Tyto servisní profily jde snadno klonovat či modifikovat a tím velmi efektivně spravovat i rozsáhlé infrastruktury. Jinými slovy, architektonické změny již nejsou záležitostí rozsáhlého týmu techniků a mnoha týdnů práce náchylné k chybám, ale několika málo příkazů a pár kliknutí myší.

Komplexní zjednodušení

Mezi výhody hyperkonvergence patří významné snížení provozních nákladů (cca o jednu čtvrtinu), lepší využitelnost jednotlivých dostupných prostředků, snadnější vynucování bezpečnostních politik (autonomní logika zajistí distribuci pravidel na příslušné prvky) a v neposlední řadě i dokonalejší přehled o celé informační architektuře v reálném čase.

Mimochodem, maximální viditelnost umožňuje i včasné odhalení atypických stavů. Například když jsou data přenášena přes neočekávaný uzel, což může být projevem bezpečnostního incidentu.

Nesporným přínosem hyperkonvergovaného prostředí je možnost provádět všechny správcovské úkony z jediného centrálního místa – bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické či virtuální prvky. Ano, hyperkonvergence z velké míry znamená konec tradiční práce správců IT, nicméně tyto změny jsou současně příležitostí k dalšímu kariernímu růstu dříve nezastupitelných specialistů a umožňují věnovat získanou energii i čas dalšímu zdokonalování celé architektury a zejména novému odvětví zpracování a sofistikované analýze dat.

Ideální zákazník?

Na otázku, Pro koho je hyperkonvergence vhodná? neexistuje jednoznačná, a již vůbec ne jednoduchá, odpověď. Ze své podstaty je tento přístup ideální pro všechny organizace, které potřebují být dostatečně pružné a nemohou si dovolit vynakládat zbytečné investice „pro strýčka Příhodu“.

Důležité je v této souvislosti pochopit, že nejde jen o technologie, ale o celkovou změnu filosofie a přístupu k fungování IT.

Cílem přitom není bezhlavé využívání nejmodernějších prostředků a bezduchá honba za vyšším výkonem, ale naplnění podnikatelských očekávání a zajištění dalšího rozvoje v čím dál konkurenčnějším prostředí. A to i díky větší spolehlivosti, nebo flexibilitě zajišťované právě hyperkonvergencí.

Tomáš Bartoš

Tomáš Bartoš

Business Development Manager
Dimension Data Czech Republic

Vystudoval ČVUT - Stavební fakultu, od roku 1991 pracoval v Digital Equipment, APP, Logica, HP a to na různých pozicích od Account Mgr, Sales&Marketing Mgr, Business Strategy Development Mgr, Energy&Utility Business Consultant pro EMEA, podílel se na obchodních strategiích velkých projektů, jako je Operátor trhu. Před Dimension Data zastával v Ultimum Technologies roli Sales&Marketing Mgr pro technologii OpenStack. V Dimension Data má na starosti Business Development v oblasti datacenter.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com