Filip Michálek, CIO

Zveřejněno:

1. Co obecně vnímáte jako největší ohrožení pro podniková IT prostředí?

Jednou z největších nepříjemností pro podniková IT jsou různé konzultantské společnosti, poskytující závěry bez hlubších znalostí daného prostředí. Pokud se následně tyto závěry přeceňují, může to vést k velkým problémům.

2. Co brání masivnímu využívání technologie cloud computingu?

V případě veřejných cloudů a podnikového prostředí je to jistě určitá nechuť svěřit citlivá firemní data někomu jinému. Bez ohledu na režimy SLA a délku šifrovacích klíčů je to, pro některé obory, zcela nemyslitelné. Dalším problémem pak je složitý proces cesty zpět, integrace s jiným prostředím třeba v případě akvizic nebo fúzí společností. Pro podnikové prostředí myslím ještě nějakou dobu zůstaneme u privátních cloudů a jejich nejjednodušší varianty – virtualizace.

3. Považujete soustavný růst objemu dat a očekávanou datovou explozi za reálnou hrozbu?

Vyplývá to z faktu, že uživatelé zaplní celý diskový prostor bez ohledu na jeho velikost. S vývojem techniky, kdy např. u digitálních fotoaparátů dochází k velkému posunu v kvalitě – velikosti fotografií a kapacitě paměťových karet, je nutné řešit problém kam tato data ukládat. U multimediálního obsahu nejsou příliš použitelné ani metody komprese nebo deduplikace. Z toho vyplývá, že je nutné mazat, mazat a mazat. Archivovat pouze materiály, které za to stojí.

4. Jak vnímáte možnosti využívání sociálních médií v podnikovém prostředí?

Záleží na oboru podnikání. Jiné využití bude jistě v železárnách a v redakci televizního zpravodajství. Zajímavé informace před obchodními schůzkami mohou poskytnout i profesní sítě jako LinkedIn. Sociální sítě také poskytují nezanedbatelný prostor pro marketingovou komunikaci.

5. Jakou očekáváte budoucnost videa v podnikovém prostředí?

Video a obecně multimediální obsah zažívá velký boom. Zejména v oblasti médií je tato změna v chování uživatelů velmi znát. Velká část uživatelů dnes očekává multimediální obsah. A od klasického článku s obrázkem se přes fotogalerie posouvají k audio a video obsahu.

6. Vnímáte v posledních třech letech změnu v nárocích a očekáváních od podnikového IT?

Ano, dnes kdy ve firemním prostředí již není běžné „stavět“ počítače z komponent, se starost o techniku přesouvá na výrobce a/nebo dodavatele. Spolehlivost serverů je dnes již díky virtualizaci také na podstatně vyšší úrovni, která je navíc mnohem dostupnější. Díky tomu uživatelé očekávají, že počítače prostě fungují a kvůli tomu tam IT není. Spíše je tedy dnes vyžadována jakási přidaná hodnota k fungující IT infrastruktuře. Mám na mysli různé automatizace procesů, reporting apod.

7. Jaký největší mýtus nebo omyl je spojován s IT oborem?

Podle mě jde o představu některých uživatelů, že po úspěšné implementaci nějakého složitějšího systému, tento již nadále funguje bez údržby a IT oddělení se může naplno věnovat dalšímu projektu. Z pohledu uživatelů je leckdy stejně náročná správa poštovního serveru pro 25 uživatelů a systému, který shromažďuje a zpracovává data z 250 poboček po celé Evropě.

8. Která technologie má aktuálně největší potenciál pozitivně ovlivnit v příštích dvou letech fungování IT / anebo doručování IT služeb?

Velice zajímavé je dnes razantní snížení cen EFD disků. Disková pole vybavená těmito disky, doplněnými inteligentním softwarem jako FAST Cache, umožňuje výrazně zvýšit výkon datových úložišť. Tato technologie poskytuje také obrovské zvýšení výkonu u databází nebo při práci s velkým počtem malých souborů.

9. Pokud byste měl/a extra IT rozpočet 1,000,000,- Kč, do čeho byste je investoval/a?

Do obnovy webové farmy pro www.denik.cz .

Filip MICHÁLEK

Filip MICHÁLEK

Chief Information Officer
Vltava-Labe-Press, a.s.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com