How Do You Manage?

Zveřejněno:

V období od května do června 2011 realizovala společnost Dimension Data projekt zaměřený na zmapování stavu procesů řízení ICT služeb v organizacích působících na českém trhu. Projektu „How Do You Manage?“ se zúčastnilo 62 subjektů z komerční séry i orgány státní správy reprezentované 67 osobami zodpovědnými za řízení či podporu procesů poskytování ICT služeb.

Report je přehledem souhrnných statistických zjištění opatřených komentářem společnosti Dimension Data a je Vám k dispozici zdarma ke stažení.