WAN akcelerace

Zveřejněno:

Zvyšte propustnost, ale neměňte cenu.

Čím více regionálních poboček a pracovišť provozujete, tím více vaše práce závisí na kvalitě síťového propojení. Pokud se této závislosti chcete zbavit, můžete každou vzdálenou kancelář kompletně vybavit potřebnou serverovou infrastrukturou, a udělat z ní tak zcela samostatný subjekt. Nebo zvolíte podstatně levnější a efektivnější cestu akcelerace síťového připojení.

Řada podniků využívá geograficky distribuovanou organizační strukturu. V praxi jde o centrálu, regionální pobočky a vzdálené nebo domácí kanceláře. Technicky má tato struktura podobu primárních a sekundárních datových center, na něž jsou napojeny koncové systémy. Všechna tato pracoviště spolupracují prostřednictvím sítí. A právě přenos dat je hlavním tématem akcelerace WAN neboli Wide Area Network.

Aplikace pracují velmi dobře v prostředí sítí LAN, v prostředích, kde se nachází jak zdrojová stanice (většinou server) tak cílová stanice (většinou uživatel). Mají zde nízkou latenci, plně využívají přenosové pásmo a jsou vysoce spolehlivé. Oproti tomuto ideálnímu stavu se sítě WAN potýkají s řadou problémů. Obvykle bývají přetížené, mají podstatně nižší šířku přenosového pásma, vzrůstá v nich latence a ztrácejí se datové pakety. Ještě horší situace nastává, pokud jsou podnikové pobočky propojeny internetovou sítí. V ní nelze garantovat téměř žádný z uvedených parametrů a organizace nemohou spoléhat ani na jejich spolehlivost, bezpečnost nebo praktickou použitelnost.

Řešení zvyšující efektivitu přenosu datového provozu v sítích WAN i v Internetu představuje optimalizované a akcelerované připojení. Principiálně jde o podstatné navýšení kvalitativních parametrů přenosů. Ekonomicky o podstatně větší a efektivnější využití přenosového pásma. Podniky mohou díky akceleraci konsolidovat své zdroje do výpočetních center a na pobočkách provozovat pouze základní systémy. V podstatě jde o zajištění charakteristik blízkých sítím LAN v síti WAN. Aplikační služby tak mohou mít zcela jinou architekturu než v případě problematického propojení jednotlivých geograficky vzdálených pracovišť. Dodejme, že efektivnější a levnější na provoz i pořízení.

Princip akcelerace

Jak je optimalizace a akcelerace přenosu v sítích WAN řešena technicky? Ke komunikujícím bodům, například k sítím LAN, lze připojit speciální zařízení, která akceleraci zajišťují. Upravují datové toky tak, aby sítí prošly co nejrychleji, bez ztrát a současně ji co nejméně zatížily. WAN akcelerační zařízení optimalizují protokoly TCP/IP, provoz aplikací a eliminují přeposílání redundantních dat. Přes linky lze díky těmto úpravám přenést 10 až 100násobek objemu, který by zvládla šířka pásma bez úprav datového toku. Obrazně a s velkým zjednodušením si celý postup lze představit jako přeposlání zkomprimovaného souboru, který má oproti původní podobě podstatně menší velikost. Komprimace představuje jednu z technik akceleračních zařízení. Ošetřuje například přenosy a sdílení souborů nebo streamovaných datových toků typu video a hlas.

Aktivace akceleračních zařízení v síti je v podstatě plně automatizovanou záležitostí. Přístroje se dokáží v dané oblasti samy najít a navázat akceleračně-optimalizační relaci. Nerozlišuje se zde případná topologie sítě WAN.

Co vše akcelerace WAN ošetřuje? V praxi jde přibližně o sedm oblastí, v nichž má akcelerace sítí nezanedbatelný význam. Nutno podotknout, že tyto oblasti v podstatě představují komplet téměř všech činností, jež lze datovými přenosy řešit. Na straně běžného uživatele, tj. aktivit, které dokáže posoudit anebo zaznamenat, jde o přenosy a sdílení souborů, o urychlení práce s e-maily, o zrychlení webu a webových aplikací a o optimalizaci služeb týmové spolupráce. Do skrytých činností, které zajímají spíše správce a administrátory, potom patří distribuce softwaru, akcelerace podnikových aplikací, zefektivnění zálohování a datové replikace.

Většina podnikových aplikací nepočítá s provozem v prostředí sítí WAN. Z tohoto důvodu zde trpí vysokými latencemi. Uživatelé s podobně „línými“ systémy nechtějí pracovat, snižují jejich produktivitu. Navíc neplatí pravidlo, dle kterého ke zrychlení odezvy aplikace dojde při rozšíření přenosového pásma. Aplikace, které s prostředím sítí WAN nepočítají, jej využívají neadekvátně a v určitých případech přímo nevhodně. Jejich datové přenosy musí být upraveny, což je doména technologií pro akceleraci přenosů.

Ekonomické a jiné přínosy

Sítě WAN si zákazníci vyhrazují jen a pouze pro sebe. Za dostupnost, bezpečnost a garanci pásma platí nemalé peníze. Pro porovnání: daná šířka přenosového pásma internetové konektivity může vyjít v případě WAN na desetinásobek. Upgrade na vyšší rychlost obvykle představuje další nemalou investici. Z tohoto důvodu je na místě využít linky WAN v maximální možné míře. K tomuto účelu a záměru pomáhá jejich akcelerace a optimalizace. Při implementaci příslušných zařízení dojde ke zvýšení propustnosti při zachování stejné ceny.

Nasazení akcelerace nebo optimalizace WAN do podnikové infrastruktury má řadu výhod. V první řadě přímo zvyšuje efektivitu práce se síťovými aplikacemi provozovanými přes WAN. Tím i zlepšuje uživatelskou zkušenost s podnikovými aplikacemi a produktivitu. Připraví síťovou infrastrukturu pro zavedení sjednocené komunikace a řešení pro podnikovou spolupráci. Nabízí vedoucím pracovníkům přehled o statistikách datových přenosů do úrovně aplikační vrstvy, poskytuje informace o trendech datových přenosů. Spoří náklady na upgrade přenosové kapacity. Významně napomáhá při konsolidaci a integraci systémů, které jsou alokovány v různých destinacích. Zlepšuje uživatelskou zkušenost s podnikovými aplikacemi a produktivitu.

Obdobně jako existují akcelerační řešení pro WAN, je možno implementovat akcelerační řešení pro mobilní uživatele přistupující odkudkoliv z Internetu přes VPN do centrální lokality / datacentra. V tomto případě je schopna akcelerační aplikace transparentně a automaticky provádět akceleraci a optimalizaci dat. Subjektivní dojem takovýchto uživatelů z práce se síťovými aplikacemi je pak blízký dojmu z práce po akcelerované WAN, Objektivně tak dochází k urychlení datových přenosů v řádu až několika stovek procent.

Jiří VOLEK

Ing. Jiří VOLEK

Solution Manager Network Integration
Dimension Data Czech Republic

Vystudoval VŠB-TUO, obor aplikovaná mechanika. Od roku 2001 pracoval jako systémový inženýr a Cisco certifikovaný instruktor v oblasti LAN, WLAN a WAN. Od roku 2006 zastával ve společnosti Dimension Data pozice systémového inženýra, týmového lídra pro oblast síťových integrací a bezpečnosti a dále působil jako technický architekt. Hlavní náplní jeho stávající pozice je navrhování a specifikace business řešení a dále identifikace obchodních příležitostí v oblasti síťových integrací, plánování jejich rozvoje, realizace a provozu.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com