Proč HP koupilo 3PAR?

Zveřejněno:

Proč HP investovalo těžko uvěřitelných 2,35 miliardy amerických dolarů právě za tuto firmu? Pojďme si přiblížit technologie a vize, které 3PAR přináší a jejich dopad na zákazníky.

Když v roce 1999 zakládali pánové Price, Ashok a Rogers v Silicon Valley 3PAR, měli podobnou myšlenku jako jejich kolegové z o rok mladší firmy jménem VMware... tj. pomocí virtualizace dostupných zdrojů dosáhnout větší utilizace a flexibility. A protože přes 20 let stará architektura diskových polí se k takovému účelu moc nehodila, vytvořili zcela nový koncept diskového pole. Pole, které by bylo v maximální možné míře efektivní a autonomní. Řešení které by bylo od základu navrženo pro vysokou utilizaci při zachování vysokého výkonu a zároveň bylo schopno se efektivně vypořádat s extrémní zátěží a přístupem stovek serverů zároveň (multitenant).

Tenký Provisioning (ThP)

U většiny podnikových storage systémů je vždy určitá kapacita pevně vyhrazena konkrétním aplikacím. Takto navržený model klasické storage architektury klade vysoké nároky na IT správce, kteří musí předem odhadnout množství použitelné diskové kapacity, která bude aplikace vyžadovat, a podle toho kapacitu přidělovat. Někdy je třeba postupovat s ohledem na výkon, jindy zohlednit kapacitu a občas se k určitým opatřením přikračuje čistě na základě všeobecných, blíže nespecifikovaných obav.

Systémy 3PAR s technologií tenkého provisioningu ovšem nevyžadují manuální rezervování kapacity předem či vytváření ThP poolu. Software v systémech 3PAR vykonává práci za správce. Kapacitu spotřebovává po malých dílech (16kB), takže nic není spotřebováno zbytečně; proto zákazníci, kteří přejdou na systémy 3PAR, ušetří 50 i více procent své stávající kapacity, což je HP ochotna i garantovat viz.http://www.hp.com/storage/getthin

Možná si řeknete, že Tenký Provisioning nabízí dnes většina velkých dodavatelů, tak v čem je rozdíl? Hlavním rozdílem je, že 3PAR byl navrhován jako ThP nativní systém. Tj.nejenom že kapacitu po velmi malých dílech spotřebovává, ale on jí umí i po velmi malých dílech vracet (space reclamation). Navíc pomocí HW funkce zero-detect umí ze zápisů ostranit nuly a šetřit nejen diskový prostor ale i výkon. A to vše se děje autonomně na HW úrovni, takže použitím těchto funkcí nevzniká další zátěž na úrovni pole ani administrátora.

Autoregulace

Storage systémy 3PAR jsou rovněž autonomní – pod tímto termínem v tomto případě hledejte synonymum slova „autoregulační.“ Lidé používají autonomní biologické systémy, které kontrolují např. srdeční činnost a dýchání. Během spánku jsou srdeční tep i dýchání pomalé, zatímco při sportovním výkonu se naopak obojí výrazně zrychlí v reakci na zvýšenou fyzickou aktivitu. Úložné systémy 3PAR podobně monitorují vlastní interní aktivitu a automaticky provádějí úpravy, takže správci se o tyto procesy nemusejí starat. Storage systémy 3PAR rovněž neustále monitorují míru spotřeby úložných prostředků a následně automaticky rozhodnou, kolik použitelné diskové kapacity je třeba připravit, aby ji aplikace měly včas k dispozici. Z reálné zkušenosti víme, že stávající zákazníci 3PAR mají náklady na správu těchto systémů až o 90 % nižší!

Další autonomní funkcí úložných systémů 3PAR je technologie vrstev (tiering), nazvaná adaptivní optimalizace (AO). Adaptivní optimalizace zhodnocuje investice zákazníka do storage technologií první vrstvy (Tier 1) a snižuje náklady na tuto vrstvu až o 80 %. Představte si tři provozní zátěže na jednom systému, z nich každá má jiné charakteristiky a požadavky na výkon. AO monitoruje aktivitu všech tří zátěží a identifikuje datové elementy (bloky), které dosáhnout maximální efektivitu a výkon na vrstvu 1 (Tier 1). Následně proběhne proces relokace dat, který zajistí, že aplikace, které potřebují ke svému provozu maximální výkon storage zařízení, jej skutečně dostanou. Autonomní funkce 3PAR jsou jedním z klíčových způsobů, jakým zákazníci snižují celkové náklady na vlastnictví storage systémů.

Multi-tenancy (pro více klientů)

Klíčovým faktorem snižování celkových nákladů na vlastnictví storage systémů je rovněž 3PAR multitenancy (poskytování úložné kapacity více klientům). Multitenancy si lze představit jako „zajištění virtualizace formou služby.“ V praxi mohou být připojeny i stovky serverů se všemi různými kombinacemi zátěže, jaké si jen dokážete představit – vysokoobjemové zátěže serverů elektronické pošty, intenzivní transakční zátěže, video produkce s častým přehráváním či strukturované i nestrukturované ukládání souborů.

Storage multitenant systémy od 3PAR umožňují zákazníkům konsolidovat více serverů a více datových úložišť (storage). To se týká rovněž virtuálních serverů. Zákazníci zpravidla dosahují se storage systémy 3PAR vyšší hustoty virtuálních serverů (VM), než s ostatními (podobnými) diskovými systémy, které využívají. A to je skvělý příklad konvergované storage infrastruktury – znamená to, že nemusíte mít žádné speciální a nákladné storage produkty pro konkrétní aplikace. Mnohem více činností zvládnete s podstatně nižšími investicemi do úložných (storage) systémů. Díky vyšší hustotě VM navíc budete schopni snížit také investice do hardwarových virtualizačních platforem.

Výkon

Důležité je si uvědomit, že pole 3PAR se při zachování všech výše zmíněných vlastností pohybují na výkonnostní špičce dané kategorie a to dle všeobecně uznávaných testů SPC-1*. Systém HP 3PAR P10000 dokázal v tomto testu skórovat 450 212 IOPS, což je dosud nejvyšší hodnota dosažená jediným systémem. Zásadní je, že toto dosáhl při mnohem vyšší utilizaci a lepší ceny za GB využitého prostoru než konkurenční systémy, o čemž svědčí i přiložená tabulka.


3PAR je technologií, která přesně zapadá do našeho konceptu konvergované infrastruktury a má výkonový i technologický potenciál pro další rozvoj.

Martin Búry

Martin Búry

HP Storage Presales Consultant

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com