Případová studie

Zveřejněno:

Klient

Cleverlance Enterprise Solutions a.s.

Cíl projektu

Vybudovat novou serverovou infrastrukturu s dlouhou morální životností a schopnou flexibilně podporovat obchodní záměry společnosti.

Řešení

Architektura Cisco Unified Computing System podporovaná řízenými službami společnosti Dimension Data s obchodním označením Uptime.

Výsledky

  • Nízké provozní náklady
  • Pružné přidělování výpočetního výkonu na bázi služeb privátního cloudu
  • Detailní přehled o efektivně využívaném výpočetním výkonu s možností jeho vyúčtování
  • Snadná rozšiřitelnost a centrální správa
  • Garantovaná dostupnost v rozsahu 24x7x4