Úvodník

Zveřejněno:

Vážený čtenáři,

dostává se Vám do ruky, nebo lépe řečeno na obrazovku, první vydání tematického dvouměsíčníku společnosti Dimension Data Czech Republic. Cílem magazínu DD Connect je přinášet Vám vyvážený mix obchodních a technických informací, pravidelně se s Vámi dělit o zkušenosti, které sbíráme při realizaci projektů, inspirovat Vás, ale také nabídnout pohled do naší kuchyně.

Každé vydání s sebou ponese jeden hlavní podtitul, ke kterému budou vztaženy uveřejněné příspěvky. Témata vybíráme s ohledem na aktuální trendy a také na základě toho, s jakými problémy a výzvami se setkáváme v naší každodenní praxi při komunikaci s Vámi.

Toto historicky první vydání si za nosné téma zvolilo ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY ORGANIZACÍ. Téma bezpochyby široké, přesto jsem přesvědčen, že se nám podařilo vybrat zajímavé a velmi konkrétní příspěvky. Naleznete článek o možnostech zvyšování přenosové kapacity WAN linek, nastíníme Vám osvědčený postup, jak zvyšovat dostupnost podnikového IT, podělíme se s Vámi o náš pohled na využívání sociálních sítí v prostředí kontaktních center a představíme Vám možnosti, jak efektivně nastavovat úrovně servisních služeb pro IT infrastruktury.

V každém čísle Vám představíme jednoho hosta. Zástupce některého z našich zákazníků, který se pokusí odpovědět na 9 všetečných otázek. Hostem aktuálního vydání je pan Filip Michálek – Chief Information Officer společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.

Pevně věřím, že si DD Connect svou formou i obsahem získá Vaši přízeň a stane se užitečnou inspirací ve Vaší každodenní práci.

Zbyszek LUGSCH

Zbyszek LUGSCH

Solutions and Business Development Director
Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com