Cíl? Komplexní a inteligentní!

Zveřejněno:

Projekt inteligentního kampusu Nupharo je zajímavým počinem, a to nejen z pohledu České republiky. Na realizaci se podílí řada firem a řízení projektu je na bedrech společnosti Dimension Data. Zastáváme roli systémového integrátora, ovšem ne z pohledu informačních systémů, ale celé výstavby tohoto inteligentního urbanistického celku.

Pojem „inteligentní budova“ je možná mírně zavádějící. Pravou inteligencí žádné zařízení používané v budovách nedisponuje. Ale celý systém se svými možnostmi umělé inteligenci blíží, zejména pak z pohledu komplexního řízení a rozhodování s dostatečnou podporou vizualizačních technik.

Inteligence budov

Inteligence budov i urbanistických celků především spočívá v propojení jednotlivých subsystémů a řídících prvků, které jsou vybavené vnitřní logikou a sbírají data o sledovaných/spravovaných zařízeních. Hlavním cílem tohoto propojení je maximální využití získaných informací pro společné řízení všech integrovaných prvků. Inteligentní funkcionalita umožňuje pohlížet na celý systém komplexně a využívat získané informace i pro řízení ostatních subsystémů. V ideálním případě lze integraci využít k rozhodování mezi jednotlivými subsystémy. Například přihlášení k firemní síti z kanceláře uvnitř budovy může být vyhodnoceno jako podezřelá aktivita ve chvíli, kdy se daný uživatel v budově dle přístupového systému vůbec nenachází.

Spojení technologických světů

Zásadním technickým problémem při komplexním přístupu k inteligentním budovám je možná různorodost v použitých technologiích. Jednotlivé prvky využívají zcela odlišné sběrnice a protokoly, kterých je opravdu hodně – i těch standardizovaných jsou desítky. Nejde přitom pouze o fyzický datový přenos, pro který se stále častěji využívá ethernetových rozvodů, ale zejména o logickou úroveň protokolů. Navíc v budovách existuje vedle silových, datových a komunikačních rozvodů ještě celá řada dalších infrastruktur. Od vody přes kamerové systémy až třeba po klimatizaci.

Řešení pro integraci různých infrastruktur je sice na trhu k dispozici několik, ale takřka vždy jde o řešení izolovaná od okolního světa. A bez bližšího napojení na informační technologie. Cílem – i v rámci projektu Nupharo – je propojení různorodých světů. Jistou výjimku ve snaze o maximální integraci představují legislativně upravené subsystémy, jako je například protipožární ochrana.

Tak trochu vyšší dívčí…

Mohlo by se tedy zdát, že integrace v rámci inteligentních budov je vlastně jednoduchá a že ji lze zajistit snadno i rychle. Bohužel, opak je pravdou. Projektanti jsou myšlenkově svázání s jim známými postupy a s částí infrastruktur, kterou projektově pokrývají. Bez předchozích zkušeností s inteligentními stavbami nejsou schopni komplexního přístupu. A zde je důležitá role pro naši společnost. Dimension Data v roli integrátora stanovuje požadavky na funkční celek a definuje vlastnosti, architektury, propojení i požadavky na předávání informací. Až na výjimky ale neurčuje konkrétní technologie.

Dimension Data a Nupharo

Mezi hlavní zajímavosti komplexu Nupharo a role společnosti Dimension Data v tomto projektu patří využití stejnosměrného proudu a technologie napájení po ethernetu, PoE. Celý areál bude v maximální možné míře využívat dnes dostupné prvky napájené právě stejnosměrným proudem, a to i v případě takových „specialit“, jako jsou počítače, monitory či datové centrum.

Důležitým cílem projektu je také inteligence jednotlivých pracovišť, která bude možné ovládat jak na základě časových, tak i událostních pravidel. S pomocí technologie Cisco EnergyWise například půjde automaticky zapnout kancelář a používané přístroje v okamžiku zaměstnancova příchodu do budovy. Součástí bude i podpora analytického vyhodnocování získaných informací.

Budoucnost klepe na dveře – otevřete?

Nejvíce futuristickou oblastí v rámci projektu Nupharo je bezesporu inteligentní osvětlení. V maximální možné míře budou využity technologie LED, opět při napájení stejnosměrným proudem a pomocí PoE. Díky propojení s ostatními subsystémy půjde přizpůsobit osvětlení konkrétním požadavkům jednotlivých nájemců a pro řízení využít informací z ostatních subsystémů inteligentního kampusu. Inteligentní urbanistické celky s řízením mezi infrastrukturami představují ideální cíl dalšího rozvoje. Pro bezproblémové přijetí je ale bezpodmínečně nutná změna myšlení všech subjektů podílejících se na podobných projektech. Podstatná část přitom leží na bedrech investora, který musí říct – „chci inteligentní koncept opravdu prosadit, ukažte mi jak“. Na začátku výstavby je takové nasměrování možné, pozdější rozšíření o komplexní inteligentní funkcionalitu je velmi problematické. A na tento fakt by neměl zapomenout nikdo, kdo to s inteligentními budovami myslí opravdu vážně.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com