Nupharo a jeho inteligentní kampus

Zveřejněno:

Vědecko-technický park Nupharo budovaný u Ústí nad Labem se soustředí výhradně na oblast nízko a středně-napěťového stejnosměrného proudu - smart energy - a ve své podstatě půjde o zkušebnu inovací využitelných v komerční sféře. Podstatou projektu je ověřování, zda nové myšlenky jsou komerčně použitelné za přijatelných nákladových podmínek a součástí je také soulad s legislativními podmínkami.

Nupharo se snaží proklamované myšlenky zhmotnit již v budovaném kampusu, kde půjde o koncept inteligentní budovy, jen ve značně větším a komplexním měřítku. Velkou výhodou celého kampusu je možnost budoucí výměny použitých technologií, které umožní jak nepřetržité inovace, tak i porovnávání výhodnosti jednotlivých technologií.

Projekt s globálním přesahem

Nupharo vytváří dvě komunity, jednu fyzickou přímo spojenou s kampusem, a druhou virtuální složenou z pracovišť po celém světě včetně spolupracujících univerzit a společností. Kampus se bude skládat z produkčních hal pro ověřování technologií, administrativních prostor i maloobchodních prostor s cílem demonstrovat použitelnost inovativních technologií. Předpokládá se zapojení jak odborné, tak i široké laické veřejnosti a studentů.

Nájemci parku budou velmi často start-upové společnosti, které mohou získat potřebné finanční prostředky pro komercializaci inovací. Výběr vhodných start-upů již probíhá a úspěšným firmám Nupharo poskytne i odpovídající podporu včetně přípravy k exitu. Na celém projektu se podílí řada významných společností včetně ABB, Cisco, Dimension Data, Philips, IBM, GE či Schneider Electric. Nupharo park je podporován i Evropskou unií.

Jednotná infrastruktura

V ideálním případě předpokládá koncepce inteligentních budov sloučení jednotlivých infrastruktur do jedné společné. Jinak tomu není ani v případě projektu Nupharo. Ostatně historie ukazuje, že nejde o nic výjimečného, v nedávné minulosti jsme se setkali se slučováním infrastruktur pro telefonní hovory, mobilní komunikaci i datové služby. Jedním z hlavních cílů integrace infrastruktur je v tomto případě možnost úplného přizpůsobení chování jednotlivých konkrétních pracovišť. A to včetně takových specialit, kdy zaměstnanec přijde do své kanceláře a automaticky se zapne osvětlení dle zvoleného režimu, spustí se vytápění či klimatizace pro dosažení požadované teploty a provedou se všechny předem definované akce. Zcela automaticky na základě předpřipravených scénářů.

Zásadní je, že veškerou tuto funkcionalitu dostane firma v rámci nájmu příslušné části budovy. V podobě předpřipraveného a individuálně konfigurovatelného řešení. Určitě je jednoduší a cenově výhodnější postavit jedno velké centrum s řadou integrovaných služeb, než kdyby si příslušnou infrastrukturu a vybavení pořizoval každý nájemce individuálně. Vedlejším efektem bude možnost nabídnout obdobné inteligentní služby i návštěvníkům budovy, například v podobě informačních kiosků a spolupráce s jejich mobilními zařízeními.

Základem řešení tedy bude jednotná infrastruktura využívající kompatibilní koncová zařízení. Prakticky vždy přitom půjde o zařízení, která jsou napájená stejnosměrným proudem. Efektivně bude využíván koncept napájení po datových rozvodech, mj. PoE – Power over Ethernet. Ostatně i samotná integrovaná infrastruktura bude napájená právě stejnosměrným proudem. V budoucnu se počítá i s výrobou elektrické energie, například pomocí fotovoltaiky.

Co ještě nabídne?

Mezi služby nabízené kampusem Nupharo bude patřit i pronájem cloudového prostoru, a to včetně ad hoc úpravy konfigurací – například v případě nárazové potřeby většího výkonu či úložného prostoru. Privátní cloud určený výhradně pro nájemce parku bude zajištěný datovým centrem, které bude opět součástí budovy. Nebude chybět ani podpora sdílení obsahu a komunikace, od hlasu až po videokonference. Velmi důležité bude i zohlednění koncepce BYOD a ochrana proti novým typům útoků vedených přímo na infrastrukturu budovy. Koncept inteligentního kampusu Nupharo ale není o informačních technologiích. Jednotná infrastruktura bude využívána pro řízení, měření, napájení a jak jsme již uvedli i pro připojování dalších, dnes třeba ještě neznámých technologií.

Technologický park Nupharo má všechny předpoklady stát se skutečně výkladní skříní v oblasti inteligentní stavby.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com