Network Barometer Report

Zveřejněno:

Vydání Network Barometer Reportu z roku 2012 prezentuje agregovaná data z 294 Technology Lifecycle Management průzkumů provedených v průběhu roku 2011 v prostředí klientů Dimension Data na celém světě. Report ve statisticky zpracovaných zjištěních shrnuje připravenost podnikových sítí podporovat obchodní záměry organizací, vyhodnocuje potenciální bezpečnostní hrozby a rizika, pojmenovává konfigurační odchylky, hodnotí systémy správy verzí operačních systémů a pojmenovává status životního cyklu mapovaných síťových zařízení.