O konvergované komunikaci

Zveřejněno:

Nároky na nové verze

jako forma ochrany investic

Vývoj nových verzí softwaru i firmwaru je nekončící proces, který přináší jak vyšší výkon, tak i nové funkcionality. Otázka zní - stavíte se do role inovátora s neustálým tlakem na aktualizace nebo se vaše IT pohybuje v uzavřených cyklech s minoritními updaty? A existuje i střední cesta bez nutnosti investičních nákladů při majoritních upgradech?

Podniková informační architektura se v každé firmě skládá z řady různorodých prvků, včetně hardwaru a softwaru, více či méně kopírujících aktuální trendy. Všechny tyto součásti musí být funkční, v souladu, v opačném případě bývá narušena konzistence a dostupnost využívaných služeb.

V uplynulých desetiletích bylo úsilí poskytovatele servisní podpory směrováno na zajištění funkčnosti jednotlivého hardware, dnes je obvykle poskytována mnohem komplexnější podpora zaměřená také na software a služby včetně odhalování a řešení chyb v komunikaci mezi jednotlivými podporovanými produkty. Vzhledem k neustálému vývoji nových zařízení a nových verzí firmwaru/softwaru je problematika aktualizací velmi důležitá – nezapomínejme ale, že upgrade může být jak řešením problémů, tak i jejich novým zdrojem.

Od podpory k předplatnému

Přístup k aktualizacím nových verzí může být v zásadě trojí. První varianta vychází z dlouhodobého servisního kontraktu mezi firmou a výrobcem daného produktu či jeho servisním partnerem. V rámci této podpory lze získat práva přechodu na nové verze, a to včetně majoritních, tedy například z verze 2.1 na verzi 3.0. Zjednodušená varianta podpory pak pokrývá přechody pouze v rámci minoritních verzí, tedy například z verze 4.6 na verzi 4.7. Třetí variantou je předplatné na jednotlivé produkty či na skupinu produktů, v rámci kterého má zákazník právo – a někdy také povinnost – přechodu na nové verze. Součástí předplatného ovšem nemusí být jiná servisní podpora a pak při řešení přechodu na nové verze může dojít k problémům způsobeným vzájemnou nekompatibilitou. Například z důvodu neznalosti souvislostí mezi jednotlivými produkty v rámci infrastruktury.

Inovace vs. funkcionalita

Problematika aktualizací je závislá na tom, jak firma přistupuje k problematice nové funkcionality, zda nové funkce vyžaduje a jak rychle. Oblast podnikání může například vyžadovat zavádění nových funkcí okamžitě po jejich zpřístupnění v nových verzích. V takovém případě má zákazník obvykle předplaceny všechny upgrady a nemusí se starat o nákup nových licencí. Výhodou je udržení podnikové informační architektury v nejnovějším stavu, významné riziko samozřejmě představuje možná nekompatibilita.

Konzervativní varianta odpovídá snaze v maximální míře udržet prostředí funkční se zafixovanou funkcionalitou. Předmětem aktualizací jsou pak pouze opravné balíčky (včetně bezpečnostních) instalované jednotlivě či v podobě drobných upgradů odpovídajících kumulativním opravám. Velmi často je součástí tohoto přístupu servisní podpora určená právě k udržení prostředí v chodu v takovém rozsahu funkcionalit, v jakém byla v okamžiku pořízení jednotlivých produktů. Problém zde nastává s dostupností historických verzí hardwaru.

Přístup opačný k zavádění nové funkcionality je využívání standardní záruky bez jakékoli servisní podpory a inovací na nové verze. Ve chvíli, kdy zákazník vyžaduje přechod na novou verzi, musí si pořídit novou licenci – buď v podobě licence umožňující upgrade, nebo v podobě zcela nové licence nijak nezohledňující vlastnictví předchozí verze. V tomto rozhodnutí se otevírají možnosti ochrany pro budoucí nutné investice. Finanční náklady spojené s licencováním bez nových verzí jsou obvykle výrazně vyšší, než v případě dlouhodobé podpory či předplatného.

Dimension Data jako správce

Role společnosti Dimension Data je v případě podpory správy aktualizací zejména v informování o aktuálním stavu jednotlivých produktů, o vzájemné kompatibilitě a o rizikách při přejití/nepřejití na nové verze. Zákazníkovi může tato podpora ušetřit finanční prostředky například prostřednictvím včasné výzvy k přechodu na novou verzi či varováním před zbytečným nákupem licencí, protože má právo na bezplatný upgrade v rámci jiného smluvního vztahu. V závislosti na úrovni servisního kontraktu pak zajišťujeme i řešení jednotlivých problémů souvisejících s přechodem na nové verze. Díky řešení pro komplexní správu podnikové architektury lze využívat služby Vendor Maintenance Aggregation, a přesunout tak podstatnou část zodpovědnosti za nalezení řešení právě na Dimension Data.

Aktivní přístup k aktualizacím představuje pro společnosti výhodu nejen díky zodpovědnému přístupu k funkčnosti, ale také z pohledu dlouhodobé ochrany investic a snižování celkových nákladů na vlastnictví. Správa aktualizací formou služby dokáže snížit náklady na kapacitu interních IT pracovníků, kteří se mohou věnovat řízení a rozvoji své IT infrastruktury.

Eduard LORENC

Eduard LORENC

Solution Architect
Dimension Data Czech Republic

Ve společnosti Dimension Data působí od roku 2006. Ve své profesi
zodpovídá za technický a personální rozvoj Converged Communications oddělení.
Z pozice hlavního architekta se podílí na nejvýznamnějších projektech v oblasti výstavby kontaktních center a converged communications.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com