O službách

Zveřejněno:

Proaktivní monitoring

jako prevence před havárií

Firmy, bez ohledu na svou velikost, si pořizují informační technologie z toho důvodu, aby jim usnadnily jejich podnikání. To ovšem předpokládá neustálou funkčnost podnikové informační architektury – od síťové infrastruktury až po individuální služby. Technika i software však nejsou bezchybné, a tak je jen otázkou času, než dojde k jejich selhání.

Důležitým předpokladem pro zajištění funkčnosti představuje kvalitní servisní podpora, která ve své základní podobě spočívá v řešení objevených a nahlášených problémů poskytovateli podpory. Jedná se však o reaktivní službu s řadou nevýhod od možnosti neodhalení problému až po nutnost iniciace řešení interním administrátorem. Logickým zdokonalením servisních služeb je řešení proaktivního monitoringu ať už ve formě sledování dostupnosti zařízení nebo služeb s následnou reakcí, nebo ve formě aktivní, kdy se sledováním událost a trendů predikují budoucí chybové stavy.

Aktivní výhody

Monitoring lze dělit do dvou základních skupin, první variantou je provoz přímo ve firmě v podobě projektu. Dimension Data v takovém případě provede analýzu a navrhne odpovídající řešení. Zákazník je i nadále zodpovědný za vyhodnocování informací ze sledovacího systému a iniciaci řešení odhalených problémů. Druhou variantu představuje monitoring poskytovaný formou služby, v rámci které zodpovědnost za sledování i iniciaci řešení přebírá Dimension Data. Kvalitu servisní podpory zvyšuje, v případě monitoringu jako služby, také integrace výstupů s dalšími návaznými servisními procesy.

Důležité je uvědomit si, že monitoring a realizace následných kroků je prováděna v plné koordinaci s interním pracovníkem firmy. V případě odhalení jakéhokoli problému je IT administrátor informován a operátor si s kompetentní osobou potvrdí, zda jde skutečně o problém či třeba plánovaný výpadek. Teprve po potvrzení dojde k zajištění řešení konkrétního problému.

Poskytování monitoringu jako služby, u společnosti Dimension Data označované obchodním názvem INSITE, je standardizované řešení, které je do určité míry přizpůsobitelné konkrétním požadavkům firmy a prostředí. Ten se může například v rámci nastavení notifikačních pravidel rozhodnout, zda chce být o situacích vyžadujících pozornost operátora informován okamžitě nebo až v rámci potvrzovacího procesu. Ve vyšších úrovních INSITE je možno definovat reporting trendů, které mohou ukázat na problémové místo ještě dříve, než dojde k detekovatelnému problému ovlivňujícímu chod firmy. Proaktivní přístup tak nečeká na výskyt nepříznivých událostí, ale krizovým situacím předchází.

Velkou výhodou monitoringu poskytovaného v podobě služby je globální servis realizovaný prostřednictvím servisních center společnosti Dimension Data. Nejbližší zajišťující dostupnost služeb pro celou Evropu včetně České republiky, je situováno ve Frankfurtu nad Mohanem. Samozřejmostí jsou česky hovořící operátoři poskytující podporu našim klientům v České Republice.

Začít lze na různé úrovni

Monitoring formou služby INSITE je dostupný ve třech úrovních, na té první je sledována skupina zařízení z pohledu jejich dostupnosti – konkrétní zařízení je funkční/není funkční. V případě odhalení nefunkčního zařízení je vyvolán požadavek na výměnu či opravu zařízení.

Druhá úroveň odpovídá tzv. interaktivnímu monitoringu zajišťujícímu také základní konfigurační správu zařízení včetně automatického vytváření geograficky oddělených záloh konfigurací jednotlivých zařízení. V případě, že se zákazníkovi nepovede realizovat nové nastavení zařízení dle svých představ, může se vždy snadno a rychle vrátit o jeden či více kroků zpět k předchozím konfiguracím. Součástí interaktivního monitoringu jsou také podrobné přehledy informující o historických událostech i trendech.

V rámci nejvyšší – proaktivní – úrovně je sledován výkon infrastruktury i dosahování definované dostupnosti jednotlivých služeb (z hlediska HW i SW). Přehledné výstupy z tohoto monitoringu je možné uplatnit v rámci prokazování plnění SLA ukazatelů, jakožto měřítka dostupnosti IT služeb pro fungování podniku.

Bezpečnostní efekt

Ačkoliv monitoring není primárně určen k odhalování bezpečnostních incidentů, ke zvýšení bezpečnosti přispívá nepřímo. Například v případě připojení neschváleného routeru do síťové infrastruktury dojde k odeslání informace o výskytu neznámého síťového zařízení. Na zvýšení bezpečnosti se podílí také sledování dostupnosti bezpečnostních prvků, například firewallů.

Až se CIO zeptá...

Aktivní přístup ke sledování stavu IT infrastruktury, zejména pak v podobě služby zajištěné dodavatelem servisní podpory, obecně snižuje celkové náklady na vlastnictví podnikové informační architektury. Je to dáno zejména díky možnostem včasného odhalení incidentů, provázanosti s dalšími procesy servisní podpory a možnostem plynoucím z analýzy trendů. Zároveň přináší bezprecedentní přehled o stavu a schopnost potvrzovat její funkčnost v každém okamžiku, kdy si CIO náhodnou vzpomene.

Josef ŠIMRAL

Josef ŠIMRAL

Managed Services Leader
Dimension Data Czech Republic

Ve společnosti Dimension Data působí od roku 2008. Ve své profesi zodpovídá za oddělení Managed Services, tedy řízených služeb technické, provozní a konzultační podpory. Z pozice hlavního konzultanta navrhuje servisní programy odpovídající unikátním potřebám klientů.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com