Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám letošní poslední vydání našeho magazínu DD Connect. Tentokrát jsme se zaměřili na problematiku kybernetické bezpečnosti, a to hned z několika úhlů pohledu. Kybernetická bezpečnost je v poslední době hodně aktuálním tématem – a nejen díky novému Zákonu o kybernetické bezpečnosti, ale hlavně díky stále větším hrozbám, kterým čelí snad každé IT prostředí. Této problematice se naše společnost věnuje dlouhodobě, proto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat toto vydání. Pevně věřím, že informace v něm obsažené budou pro Vás přínosné a více než iniciativní.

A co jsme si tedy pro Vás připravili z kybernetické bezpečnosti? V příspěvku Centrální sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí se Milan Janoušek zamýšlí nad tím, jak vlastně získat podklady pro pokročilé bezpečnostní analýzy a jak s těmito daty pracovat. Mnohdy jde sice o hledání jehly v kupce sena, ale chcete-li být v bezpečí, nestačí mít data z různých bezpečnostních systémů – tyto data musíte analyzovat. Na téma, kde hodně půjde o SIEM, naváže Tomáš Jirák s Petrem Zemánkem v článku Ochrana dat před útoky typu DoS a DDoS informacemi o distribuovaných DoS útocích. Sami uvidíte, že přes poměrně velké nebezpečí této hrozby existují cesty, jak se ve firemním prostředí vypořádat i s opravdu velkými DDoS útoky. A proto každá společnost, která provozuje jakékoliv formu e-commerce, by měla tuto problematiku řešit.  

Jiří Volek se v článku s názvem Network Behavior Analysis zaměřil na oblast analýz chování síťové infrastruktury, a to jak z pohledu jednorázového šetření, tak i dlouhodobého sledování a vyhodnocování. Možná budete sami překvapení, s čím vším NBA souvisí – nebo jste již věděli, že se týká například internetu věcí? Závěrečný příspěvek Zabezpečení přístupu k informacím od Jakuba Chytráčka Vás seznámí s jednou z nejdůležitějších věcí aktivního boje s kybernetickými hrozbami – zabezpečením síťové infrastruktury. Přístupová vrstva je jedním z nejzranitelnějších míst infrastruktury, a bohužel ve většině případů i tou nejméně zabezpečenou – proto doporučuji tomuto tématu věnovat pár minut času.

Akvizice NextiraOne a kompetenční centrum

V rámci celého loňského fiskálního roku probíhala v naší společnosti integrace dvou společnosti (po akvizici společnosti Nextira One). Od nového fiskálního roku naše společnost již operuje jako jediná společnost, která značným způsobem rozšířila svou oblast působení.

V této souvislosti pro Vás od nového roku připravujeme množství novinek v naší nabídce řešení. Bude nám ctí, když navštívíte některý z našich seminářů či alespoň snídani v novém Kompetenčním centru, kde budeme v průběhu celého roku představovat naše řešení. Umožníme Vám, našim klientům, praktické vyzkoušení většiny nabízených řešení. Informace o termínech jednotlivých akcí budou dostupné na stránkách DD Connect a budeme Vás o nich také informovat prostřednictvím emailové komunikace.

Movember

Kromě aktivit souvisejících s naší profesí jsme se v listopadu věnovali podpoře jedné z největších charitativních akcí na světě. Osvětu i boj proti rakovině prostaty a varlat považujeme za velmi důležitou aktivitu, a proto jsme pro Movember - 11. ročník knírkového měsíce - stavili 15členný tým, který získal přes 13 000 Kč. Náš úspěch můžete vidět na stránkách našeho MO BROS & SISTAS týmu.

Děkujeme a přejeme

Dovolte mi, prosím, abych Vám v předvánočním čase popřál nejen klidné a zajímavé čtení, ale především klidné prožití svátků a úspěšný vstup do příštího roku. A byť i rok 2015 přinese určitě celou řadu nových bezpečnostních hrozeb, nepředvídaných událostí a výzev, pevně doufám, že i v těchto situacích Vám budeme oporou.

Zbyszek LUGSCH

Zbyszek LUGSCH

Solutions and Business Development Director
Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com