Zveřejněno:

Přechod na co nejflexibilnější IT

Nejen technologie, ale i požadavky zákazníků se rychle vyvíjejí a firmy se jim musí přizpůsobovat. V době digitální transformace to znamená především zajistit flexibilitu IT, využívat moderní vývojářské a implementační nástroje a naplno zužitkovat hodnotu dat.

V Dimension Data předpovídáme na nadcházející rok 6 trendů v oblasti digitální infrastruktury, které mohou firmám přinést výraznou konkurenční výhodu. Patří mezi ně např. větší využívání SaaS, celoflashových úložišť nebo důraz na nástroje rozhraní API.

Digitální infrastruktura

Trend první

Rychlost bude důležitější než náklady

V dnešním světě plném rychlých změn cítí firmy neustálý tlak, a proto většina z nich vědomě upřednostňuje rychlost před náklady. Z toho vyplývají některé zajímavé změny v uvažování manažerů zodpovědných za IT své firmy.

V roce 2018 budeme svědky situace, kdy se vedoucí pracovníci při úvahách o investicích do technologií nebudou zdržovat zdlouhavými podrobnými analýzami. Namísto toho zvolí technologii či platformu s nejrychlejší návratností prostředků.

Ve snaze dosáhnout rychlosti a flexibility, kterou si digitální transformace vyžaduje, se firmy soustředí na odstraňování překážek, které by je mohly v jejich snaze brzdit.


77% firem uvádí, že má problém s produkcí nových verzí softwaru

88% firem zalistovaných ve Fortune 500 v roce 1955 již neexistuje

74% výkonných ředitelů (CEO) aktivně mění sektor vlastního podnikání

Trend druhý

Nástroje podporující inovace a diferenciaci budou rozhodovat

Nejlépe na tom v roce 2018 budou firmy, které využijí nástroje, které jejich vývojářům umožní inovovat a vyvářet nové způsoby, jak se odlišit od konkurence. Nové typy aplikací totiž budou vyžadovat moderní vývojářské a implementační nástroje, především z oblasti kontejnerizace.

Roste počet organizací, které úspěšně urychlují svou digitální transformaci tím, že využívají SaaS (Software-as-a-Service) platformu pro méně důležité procesy. Mohou tak zužitkovat neustálý vývoj, škálovatelnost a standardy, které oblast SaaS nabízí.

Využívání služeb SaaS k zajištění hladkého provozu v nekritických oblastech umožňuje zaměřit firemní zdroje na tvorbu a rozvoj konkurenční výhody v jiných sférách, například ve výrobě, ve vztazích se zákazníky nebo ve vývoji specializovaných zákaznických aplikací.

Trend třetí

Vzestup API (Application Programming Interface)

Společnosti stále častěji poznávají význam rozhraní API, které jim umožňuje vyvíjet aplikace a služby a generovat tak vyšší zisky. Tato evoluce je známá jako „vzestup ekonomiky API“.

V nadcházejícím roce budou firmy muset držet krok se změnami v rozhraních API a zajistit investice do těchto rozhraní, aby podpořily svůj růst.

Typ a počet rozhraní API, které si jednotlivé organizace zvolí, budou záviset na několika faktorech, včetně rozsahu, v němž chtějí nebo potřebují abstrahovat základní technologie. Vezměme jako příklad proces správy několika cloudů: Jestliže firma používá pouze jeden či dva cloudy, řekněme Microsoft Azure a AWS, obvykle bude psát přímo pro rozhraní API těchto cloudů. Ale pokud používá šest či sedm cloudů, díky nimž dosahuje potřebných obchodních výsledků, bude raději psát pro API v některém nástroji pro správu cloudů.

Trend čtvrtý

Posun od technologií k službám

Celé IT odvětví se shoduje, že modelem budoucnosti je hybridní informační prostředí. Hybridní IT má ovšem zásadní důsledky pro architekturu, s nimiž se musí firmy v následujícím roce vypořádat.


15% firem očekává, že bude během dvou let využívat několik cloudů a hybridní prostředí

Do roku 2020 překročí roční výdaje na cloud investice do tradičně koncipovaných datacenter

91 miliard USD je očekávaná finanční velikost trhu s cloudovými službami v roce 2021

V posledním desetiletí soustřeďovaly IT týmy velkou část svého úsilí na integraci technologií a během tohoto období panoval velký tlak na technologickou standardizaci, aby byla integrace možná.

Nástup hybridního IT paradigma přístupu k technologiím změnil: zvládnutí hybridního informačního prostředí vyžaduje zaměřit se nikoli na integraci technologií, ale služeb.

Architektura většiny firem s tím ovšem při svém sestavování nepočítala.

Trend pátý

Tlak na zužitkování obchodní hodnoty dat

V roce 2018 nastane intenzivnější posun směrem k využití hodnoty uložené v datech. Firmy budou muset zajistit, aby byla data dostupná kdykoli všem, kteří je potřebují. Jedná se o ryze data-centrický pohled na IT.

Dnes existují dvě síly, které stojí za přesunem pozornosti k hodnotě dat. Za prvé je to nástup celoflashových úložišť, které šetří náklady a za druhé rostoucí význam dat, neboť se nyní dají lépe obchodně zhodnotit.

Dobrým příkladem je letošní ročník závodu Tour de France: analytická platforma Dimension Data obsahovala strojové učení a komplexní algoritmy, které propojily historická data ze závodů s těmi aktuálními. Díky tomu bylo možné v průběhu 23denní události zprostředkovat hlubší analýzu jednotlivých závodů i celé Tour.

Trend šestý

Všudypřítomná programovatelná infrastruktura


3 pilíře pro bezpečnost dat: důvěrnost, integrita, dostupnost

2 hlavní kroky: aktualizace bezpečnostních politik a bezpečnostní kontroly

Výhoda č.1 - agilní, flexibilní a vysoce zabezpečená infrastruktura

V posledních letech se vývojáři zaměřovali na rozvoj své výpočetní technologie tak, aby splňovala požadavky, které se do budoucna očekávaly. A až po dokončení vývoje aplikace se řešily otázky sítě a zabezpečení. Kromě toho aplikace běžely na rigidní infrastruktuře, která vznikala s vysokými náklady, protože musela obstát i při vysoké zátěži ve špičkách, kdy se používají všechny síťové a zabezpečovací služby najednou.

Vše se změnilo s nárůstem využívání softwarově definované infrastruktury, kterou lze programovat a lépe přizpůsobovat jednotlivým aplikacím. Síťové a zabezpečovací služby, které umožňují přesun a ochranu dat, lze nyní flexibilně upravovat a zajistit tak požadavky aplikací na konektivitu a zabezpečení, založené na změnách ve firmě.

Infrastruktura se stává „živým a dýchajícím“ organismem, který splňuje požadavky na moderní digitální byznys.

Jak jsme na tom s těmito trendy v České republice?

Ačkoli je český IT trh v rámci Evropy poměrně vyzrálý, v příštím roce dojde pouze k omezené implementaci výše zmíněných trendů. Je to způsobené silnou pozicí IT oddělení uvnitř některých společností, které často ochraňují staus quo konzervativním přístupem ke změnám. Důvodů k tomuto postoji je mnoho, jako například bezpečnost, obavy ze ztráty dat, obavy z nemožnosti naplňovat požadavky legislativy či jiné technické argumenty. Vzhledem k nastupující transformaci obchodu a využívání nových obchodních modelů je však nezbytné objektivně zhodnotit tyto argumenty, zhodnotit stávající stav infrastruktury a mít na paměti žádané nové business hodnoty, kterých chce společnost v požadovaném horizontu dosáhnout. Pokud společnosti disponují potřebnými interními prostředky pro dosažení požadovaných cílů, tak patří mezi ty šťastnější. Ty druhé společnosti, které si uvědomují slepá místa, nedostatečné zdroje a procesy jsou pravděpodobně těmi, kdo zmiňované trendy nově využijí.

Nové trendy IT jako SDN (software-defined networking), automatizace či orchestrace nejsou zatím tolik tlačeny byznysem, jako spíš technologickým entuziasmem některých pokrokovějších IT pracovníků, jejichž snahou je být technologicky „IN”, někdy zefektivnit provoz IT, ale již bez vazby na byznys. Vrcholná IT řešení na úrovni hybridních cloudů přinášejí optimální podporu obchodu, ale také větší nároky na kvalifikaci IT pracovníků a změny v procesech. Firmy, které dokážou překonat tyto přirozené bariéry a nastaví optimální spolupráci mezi obchodním a IT oddělením, čeká zářná budoucnost. Jen takové firmy budou schopné flexibilně reagovat na změny na trhu.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com