Abstrakce síťové infrastruktury

Zveřejněno:

jako nutnost moderního datového centra

Dnešní datová centra musí reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků a efektivně využívat moderní technologie k udržení vysoké míry konkurenceschopnosti. Jedním z prostředků pro naplnění těchto požadavků jsou virtualizační technologie, a to nejen v oblasti serverů a výpočetních systémů, ale také v segmentu ukládání dat a infrastruktury jako celku. O blízké budoucnosti můžeme dokonce mluvit jako o době softwarově definovaných datových center.

Virtualizace může mít a má celou řadou podob – v případě prvků souvisejících s datovými centry jde zejména o abstrakci, která umožňuje oddělit svět technologií a businessu. Ideálně způsobem, který umožní rychle a flexibilně realizovat technologické požadavky pomocí snadno uchopitelných firemních procesů. A to bez hlubokých technických znalostí a s maximální možnou automatizací. Jde o vizi, která může být pro úspěch datového centra klíčová.

Tři různé přístupy

K virtualizaci síťové infrastruktury jako k základu moderního datového centra je dnes v zásadě možné přistupovat trojím způsobem. V první řadě lze využít koncepce softwarově definovaných sítí konkrétní značky, například Cisco. Druhou možností je implementace svobodných technologií a třetí variantou pak zužitkování možností, které nabízí stávající infrastrukturní prvky umožňující napojení na centrální řídící vrstvu. Jaký přistup je nejlepší nelze v zásadě rozhodnout, vždy záleží na potřebách konkrétních zákazníků, včetně různých pohledů na optimalizaci a cílovou podobu výsledného řešení. Samozřejmě při dosažení maximální ekonomické výhodnosti.

Konkrétním příkladem efektivního využití abstrakce může být přechod od pilotních scénářů nového systému do produkčního provozu. Nejpozději v tomto okamžiku musí být síťová infrastruktura i datové centrum jako celek připravené obsloužit i o několik řádů větší počet klientů. Jinými slovy, musí nabídnout mnohem větší výkonnost včetně dostatečných zdrojů pro aplikace, uložení dat i komunikaci, navíc s ohledem na možnou redundanci těchto zdrojů.

Využití tradičních přístupů by znamenalo naplánovat a připravit s dostatečným předstihem nové hardwarové prostředky a zajistit jejich nasazení, včetně zapojení do síťové infrastruktury nebo aplikovaní bezpečnostních politik. Díky abstrakci je možné požadovaného cíle dosáhnout prakticky od stolu ze vzdálené kanceláře, a to pomocí vytváření nebo úprav definicí jednotlivých zdrojů.

Automatizovaně a vše!

Automatizovanou přípravu a zajištění zdrojů na základě definovaných požadavků umožňuje právě abstrahování od fyzických prostředků – my vlastně ani nemusíme vědět, jaký konkrétní hardware se využije. Celý proces tak lze redukovat až na úroveň několika kliknutí myší proškoleného administrativního pracovníka. Mimochodem, celkové náklady na vlastnictví takového řešení budou nižší i z důvodu eliminace časově a organizačně náročných porad, na kterých by se zajištění nových zdrojů zdlouhavě řešilo. Součástí virtuálního světa přitom může být vše potřebné, včetně úložného prostoru, zálohovacích systémů, firewallů, přepínačů i zařízení pro rozkládání zátěže.

V návaznosti na rozsah a úroveň garance poskytovaných služeb má virtualizace nejčastěji podobu softwaru jako služby (SaaS), infrastruktury jako služby (IaaS) nebo platformy jako služby (PaaS). Bez ohledu na úroveň je ale důležité, aby si zákazník – vnitřní i vnější – mohl služby snadno objednávat a definovat požadavky bez spojení s konkrétní hardwarovou vrstvou. Zákazník jen říká, „chci to mít dostatečně výkonné pro tento způsob využití a tyto aplikace.“ Příkladem může být „virtualizační nákup“ několika serverů s konkrétním operačním systémem spolu s dedikovanými síťovými porty a přenosovou kapacitou – o vše ostatní včetně monitoringu, profylaxe i průběžného ladění a optimalizace se pak postará poskytovatel služby (v tomto případě se jedná o PaaS).

Výhody, kam se podíváš

Abstrakce ale neznamená jen přínosy pro zákazníky, ale také pro poskytovatele služeb, kteří mohou lépe předvídat a reagovat na skutečný vývoj v požadavcích svých klientů i eliminovat chyby způsobované lidským faktorem. Virtualizace a abstrakce představuje pro datová centra obrovskou příležitost – zájemců o maximální předání svých starostí s výpočetní, úložnou i síťovou infrastrukturou bude bezesporu přibývat. Důvody k přechodu navíc nebudou jen technické a organizační, ale také finanční včetně možnosti optimalizace provozních a investičních prostředků. Čím více budou na tuto vlnu datová centra připravena z pohledu šíře nabízeného portfolia, elasticity a automatizace, tím budou moci pružněji a efektivněji reagovat na poptávku stávajících i nových zákazníků. A společnost Dimension Data může s naplněním tohoto cíle pomoci z několika různých pohledů.

Jiří VOLEK

Ing. Jiří VOLEK

Solution Manager Network Integration
Dimension Data Czech Republic

Vystudoval VŠB-TUO, obor aplikovaná mechanika. Od roku 2001 pracoval jako systémový inženýr a Cisco certifikovaný instruktor v oblasti LAN, WLAN a WAN. Od roku 2006 zastával ve společnosti Dimension Data pozice systémového inženýra, týmového lídra pro oblast síťových integrací a bezpečnosti a dále působil jako technický architekt. Hlavní náplní jeho stávající pozice je navrhování a specifikace business řešení a dále identifikace obchodních příležitostí v oblasti síťových integrací, plánování jejich rozvoje, realizace a provozu.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com