Koncept datového centra nové generace

Zveřejněno:

Datová centra se mění. Neustále. A přestože místo o revoluci jde spíše o evoluční změny, prošla si datová centra vývojem, který jim umožnil transformovat se do podoby jedné ze základních veřejných služeb současné společnosti, a zařadit se vedle vody, elektřiny, plynu a internetu. Jde sice možná o velmi odvážné tvrzení, které ale není tak daleko od pravdy, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Ještě v minulém desetiletí bylo prakticky vše v datových centrech dedikované pro jednotlivé zákazníky, od serverů a úložného prostoru přes síťové prvky a porty až po přenosovou kapacitu a nástroje pro správu. První změny této dnes již zcela zastaralé koncepce souvisely s využitím centralizovaných úložišť a pak to šlo – s nástupem virtualizačních technologií – již poměrně rychle. Současná datová centra maximálně těží z abstrakce, která umožnila úplné oddělení logického pohledu na jednotlivé prvky infrastruktury od toho hardwarového. Jinými slovy dnes v datovém centru neexistuje vrstva, která by nemohla být virtualizována, a to včetně takových oblastí, jako je například bezpečnost.

Bez standardizace to nepůjde

Virtualizace a abstrakce ale nejsou jedinou evoluční oblastí, kterými datová centra prochází. Stejně zásadní je i neustálé zvyšování tlaku na standardizaci poskytovaných služeb, včetně možnosti vybírat si při „nákupu“ z předpřipraveného katalogu jednotlivých komponent, služeb a parametrů včetně SLA. Výsledkem je výrazné zefektivnění pro provozovatele datových center i pro jejich zákazníky. Bez ohledu na to, zda jde o zákazníky interní, v rámci firemního datového centra, nebo o externí, v rámci všeobecně nabízených služeb. Díky standardizaci jsou navíc služby zajišťované datovými centry nejen ekonomičtější, ale také vymahatelné. Jde o důležitý posun oproti minulosti, kdy byla sice zodpovědnost na IT oddělení delegována formálně, ale nebyla prakticky nijak vymahatelná. Dnes je to jasné, za úroveň a dostupnost služeb odpovídá – až na naprosté výjimky – provozovatel datového centra.

Se standardizací poskytovaných služeb souvisí i rozšiřování automatizace a stále širší dostupnost samoobslužné funkcionality pro základní i pokročilou správu zakoupených virtuálních komponent. Zpřístupňování požadovaných služeb je tak mnohem jednodušší a rychlejší – z řádu dní a týdnů, které si požadavky na nové komponenty obvykle vyžádaly v minulosti, jsme se posunuli k jednotkám minut.

Nové „něco jako službu“ tak dnes zákazník může mít k dispozici prakticky okamžitě na pár kliknutí myší. Vůbec přitom neplatí, že se tyto vymoženosti týkají jen největších datových center – plná automatizace je efektivní již od jedné, dvou stovek virtuálních serverů.

Na cestě ke cloudům

Zajímavý je také vztah standardizace a přechodu do cloudových prostředí, který není možný bez sjednocení technologií a procesů na straně organizace. V případě požadavků sice většina poskytovatelů cloudových služeb zvládne připravit individuální řešení na míru dle přání firmy, ale bez napojení na změny uvnitř firmy se stírají základní výhody transformace do cloudu. Ano, takové řešení je pak dražší, nepružné a tedy i méně efektivní.

Společnost Dimension Data má ve svém portfoliu standardizovaný assessment právě pro posouzení stavu připravenosti organizace pro přechod do cloudového prostředí, a nabízí tak nástroj, který upozorní na kritická i bezproblémová místa.

V souvislosti s procesem výstavby či zdokonalování datového centra, opět bez ohledu na to, zda pro externí nebo interní zákazníky, je nezbytné pátrat po účelu požadovaného cílového stavu.

V případě datového centra je tedy velmi důležité se ptát, jaký je smysl a účel nasazení konkrétních technologií a prostředků. V opačném případě může nastat situace, kdy se z datového centra stane nekoncepční dinosaurus neschopný reagovat na změny trhu.

Situace je navíc komplikována i tím, že kvalita datového centra stojí, více než na technologiích a lidech, především na konkrétních poskytovaných aplikacích, službách a jejich schopnostech provázání s firemními procesy.

Datová centra nové generace bezesporu zvyšují užitnou hodnotu poskytovaných služeb a umožňují nejen efektivní vybalancování provozních a investičních nákladů, ale zákazníkům nabízí i výhody softwarově definovaného přístupu. A to na všech úrovních. Vývoj datových center bude navíc i nadále pokračovat, a je proto důležité, aby si firmy již nyní uvědomily, že se dá na datová centra dívat jako na veřejnou službu pokrývající opravdu širokou škálu potřeb spojených s provozem jejich organizace.

Zbyszek LUGSCH

Zbyszek LUGSCH

Solutions and Business Development Director
Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com