Moderní trendy v ukládání dat – full flash a virtualizace vládne světu

Zveřejněno:

Žádná podniková informační architektura se neobejde bez ukládání dat. A podobně, jako se zdokonalují technologie pro výpočetní systémy, komunikaci nebo třeba analytické zpracování, vyvíjí se neustále i prostředky pro ukládání dat. Mezi nejdůležitější současné trendy v oblasti úložných systémů patří zdokonalování virtualizace a rozšiřování podpory nemechanických médií.

Virtualizace je součástí technologií pro ukládání dat již mnoho desetiletí, ale ne v podobě, jak ji dnes nejčastěji chápeme. Již dříve bylo možné fyzické oblasti disků rozdělit do logických oddílů, a odstínit tak operační systém i uživatele od hardwarové problematiky. Stejně tak i starší technologie umožňovaly vnitřní vytváření diskových polí, například i pomocí spojování menších a logicky nezávislých celků.

Zjednodušení, zrychlení i snížení nákladů

Současné pojetí virtualizace pro ukládání dat se vztahuje spíše k oblasti zajištění úložných prostředků včetně nastavení, zpřístupnění a správy úložiště. To vše s cílem eliminovat náročnost a odbourat nutnost zásahů ze strany vysoce erudovaných specialistů. Při vytváření úložiště stačí určit požadované parametry – od kapacity přes bezpečnostní politiky až po deduplikační pravidla – a nové úložiště může být všeobecně dostupné v řádech minut.

Virtualizace tak v moderním pojetí umožňuje nejen oddělit definici úložného systému od hardwarových vrstev, ale také automatizovat všechny související procesy a umožnit vysokou přenositelnost i mobilitu ukládacího prostoru spolu s výpočetními serverovými systémy.

Vedle zvýšení efektivity a zjednodušení je cílem i podstatné snížení celkových nákladů na vlastnictví úložné infrastruktury.

Moderní virtualizační technologie umožňují vytvářet úložiště nejen pomocí statických vyhrazených jednotek, ale také pomocí dynamického přiřazování prostoru na fyzické úrovni. Využití celkové kapacity je pak velmi hospodárné a lze efektivně eliminovat i problémy spojené se segmentací úložiště. Vedle lepšího sdílení dostupných zdrojů má virtualizace pozitivní dopad také na zvýšení dostupnosti, a to v míře a možnostech srovnatelných s virtualizací serverů.

Full flash média

Druhým trendem současnosti je zdokonalování podpory nemechanických médií. Klasické rotační disky mají celou řadu výhod včetně dvou zásadních – nabízí velmi příznivou cenu za posuzovanou úložnou jednotku (nejčastěji za gigabajt nebo terabajt) a mohou se pochlubit opravdu velkými kapacitami. Samozřejmě ale mají i některé nevýhody, jako je třeba nižší výkon v případě náhodného přístupu.

Rotační disky ale nejsou jedinou dostupnou možností.

V posledních letech roste popularita tzv. full flash – tedy solid-state – disků, které místo mechanických prvků používají pro uložení dat nevolatilní paměti. Tyto paměti jsou nezávislé na přítomnosti elektrického napětí, a umožňují tak uchování dat podobně jako klasické pevné disky.

Ještě v nedávné minulosti byly flash paměti natolik drahé, že jen obtížně nacházely uplatnění mimo segment spotřební elektroniky (fotoaparáty apod.) a oblast přenositelných médií pro výměnu dat. Spolu s radikálním poklesem cen za úložnou jednotku začala být tato technologie zajímavá i pro ukládání dat ve firemním prostředí a nahrazování rotačních disků full flash alternativami na sebe nenechalo dlouho čekat.

Vývoj nezastavíš

V případě náhrady dedikovaných disků je situace poměrně jednoduchá a přímočará – disky SSD obsahují řadič umožňující použití srovnatelné s klasickými pevnými disky. A i když je možné SSD disky využít obdobným způsobem i ve specializovaných úložných zařízeních a polích, dochází k výrazné degradaci jejich možností. Důvod je prostý – tradiční úložná zařízení jsou optimalizována právě pro použití rotačních disků a například v případě ochrany proti ztrátě dat mohou generovat celou řadu dalších zápisů, což je pro SSD disky nevhodné. Výrobci již nicméně přišli s několika řešeními včetně full flash RAID disků, úprav firmwaru ve stávajících úložných zařízeních i uvedení zcela nových řešení určených výhradně pro SSD disky. Roste také obliba využití nemechanických médií v roli velkých vyrovnávacích pamětí s podporou odloženého zápisu na rotační disky.

V souvislosti s novou generací úložných zařízení určených pro SSD disky se navíc objevují i řešení přímo podporující funkcionalitu s přidanou hodnotou, jako je například deduplikace a komprese dat v reálném čase. Výpočetní výkon specializovaných zařízení totiž neustále roste, a lze je tak využít i pro něco jiného, než k prostému ukládání dat.

Na druhou stranu není možné pominout skutečnost, že i přes pokles cen jsou – a pravděpodobně i stále budou – full flash média dražší než rotační disky. Z tohoto důvodu nejsou SSD disky vhodné jako generická náhrada, ale především jako specializovaná alternativa pro výkonově náročná řešení zpracovávající data s náhodným přístupem, jako jsou třeba indexové databáze.

František Kysela

František Kysela

Senior System Engineer
Dimension Data Czech Republic

Ve společnosti Dimension Data působí od roku 2006. Patří mezi špičkové české odborníky v oblasti návrhu a výstavby infrastruktur pro datová centra. Disponuje unikátní kombinací profesionálních certifikací, své know-how buduje bezmála 20 let a z pozice hlavního architekta ho zúročuje na klíčových projektech společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com