Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,
drtivé většině z vás je pojem datové centrum známý a víte, co se za ním skrývá. Nicméně stejně jako se vyvíjí svět okolo nás, tak se samozřejmě vyvíjí i samotná datová centra – a to nejen jako celek, ale i na úrovni používaných technologií a jednotlivých stavebních kamenů. Vývoj jde dokonce tak daleko, že díky pokrokům ve virtualizaci a abstrakci dnes představují datová centra podstatně víc, než jen prostor pro umístění výpočetních či úložných systémů. Ale o tom se můžete dočíst více hned v prvním příspěvku tohoto vydání Dimension Data Connectu.

Datová centra nové generace samozřejmě přináší vedle nových technologických možností i nové obchodní příležitosti. A i když se tyto příležitosti v jednotlivých detailech liší, mají jedno společné – jejich správné uchopení umožní provozovatelům datových center zásadně se odlišit od tradiční konkurence.

Přijměte, prosím, toto nejnovější vydání našeho DD Connectu jako zdroj inspirujících informací, které vám umožní lepší pochopení toho, co vlastně datová centra nové generace jsou a s čím souvisí. V mém článku s názvem Koncept datového centra nové generace se blíže zamýšlím nad nejdůležitějšími změnami v pojetí datových center, včetně transformace podnikové informační architektury do prostředí cloudu. Na tyto základní myšlenky navazuje Jiří Volek, který v příspěvku Abstrakce síťové infrastruktury jako nutnost moderního datového centra rozebírá různé úrovně pohledu na virtualizaci a abstrakci, a to nejen sítí.

Článek Františka Kysely Moderní trendy v ukládání dat – full flash a virtualizace vládnou světu vás seznámí s novinkami v oblasti podnikového ukládání dat, včetně využití virtualizace a nemechanických médií. A vzhledem k obrovské důležitosti, kterou obecně data mají, byste neměli vynechat příspěvek Tomáše Jiráka s názvem Zálohovací systémy pro moderní datová centra, který obsahuje i informace o analýze dopadů a o tom, kdo a proč by měl mít vlastně zálohování na starosti.

Vydejme se nyní společně na cestu moderními datovými centry.

Zbyszek LUGSCH

Zbyszek LUGSCH

Solutions and Business Development Director
Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com