Contact Centre Benchmarking Report

Zveřejněno:

Dimension Data’s Global Contact Centre Benchmarking Summary Report 2012

Již 15 let pořádá společnost Dimension Data pravidelný globální průzkum, který mapuje změny chování zákazníků a měnící se nároky na jejich obsluhu kontaktními centry. Odbornou veřejností je tento průzkum a z něj vyplývající report považován za jeden z nejužitečnějších a nejkompletnějších výstupů svého druhu. Výsledky průzkumu popisují šest základních oblastí zahrnující: strategie kontaktních center, doručování služeb, multi-channel management, samoobslužné mechanismy, optimalizaci pracovních sil a technologie.

Klíčová zjištění aktuálního vydání Vám nabízíme zdarma ke stažení v původním anglickém znění.