Případová studie

Zveřejněno:

Klient

České Radiokomunikace a.s.

Cíl projektu

Zvýšit úroveň zabezpečení infrastruktury pro poskytování služeb Infrastructure as a Service.

Řešení

Security Information and Event Management (SIEM).

Výsledky

  • Přehled nad událostmi z mnoha zařízení v reálném čase
  • Možnost okamžité reakce na incidenty
  • Možnost forensní analýzy nad událostmi z mnoha zařízení
  • Automatické korelace událostí
  • Nový komerční uživatel služby Infrastructure as a Service

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com