Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,

dostává se k Vám první letošní vydání našeho magazínu DD Connect. Rok 2013 bude rokem nejen nových technologických trendů, ale také rokem významného zdokonalování různorodých hrozeb. A také rokem hrozeb zcela nových.

Tématem tohoto vydání je proto problematika, která se dotýká doslova každého z nás, každé firmy i každého prvku využívaného v podnikové informační architektuře. Ano, jde o problematiku bezpečnosti informačních a telekomunikačních technologií. Čím více bude mít odborná veřejnost o hrozbách (a prostředcích boje proti nim) informací k dispozici, tím efektivněji mohou být přijímána adekvátní rozhodnutí bránící realizaci hrozeb a minimalizující možné dopady v situacích, kdy už k nějakému útoku dojde. A jaké konkrétní příspěvky jsme pro Vás připravili?

Pavel Truneček se ve svém příspěvku s názvem Navazujeme komunikaci přes zabezpečenou linku, kapitáne! zamýšlí nad zabezpečením konvergované komunikace. Jde o oblast, která při správném uchopení představuje jeden z pokročilých prvků úspěšného bezpečnostního řešení. Jakub Jež Vám v příspěvku Jak porozumět řeči síťových prvků? představí řešení McAfee Security and Event Management (SIEM), zejména pak z pohledu správy protokolů. A že se nejedná o technologii experimentální, se můžete přesvědčit v případové studii nasazení technologie SIEM ve společnosti České Radiokomunikace.

František Kysela Vás seznámí nejen s rozdíly mezi zálohováním a archivací, ale podívá se na obě oblasti právě z pohledu bezpečnosti. Více v článku Zálohování a archivace jako součást bezpečnosti IT. Poslední velký tematický článek pro Vás připravil Josef Šimral a věnuje se v něm Zajištění bezpečnosti infrastruktury pomocí Managed Security Services.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál nejen klidné a zajímavé čtení, ale také mnoho úspěchů – osobních i profesních – v roce, který má na konci pro mnohé nešťastnou třináctku. Budete-li dostatečně připraveni, žádná nepříjemnost Vás ale překvapit nemusí.

Petr Katzer

Petr Katzer

Sales Director
Dimension Data Czech Republic

Do společnosti Dimension Data nastoupil v roce 2012 na pozici obchodního ředitele, ve které zodpovídá za celkové obchodní výsledky společnosti a řízení všech obchodních týmů. V předchozí praxi více než 10 let nabíral obchodní zkušenosti v prostředí několika systémových integrátorů, naposledy pak ve společnosti Cisco Systems.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com