Zaměstnanci přejí Dimension Data

Zveřejněno:

Společnost Dimension Data tvoří především její zaměstnanci. Ti se svým úsilím, trpělivostí a znalostmi nalézají stále nová obchodní i IT řešení, aby tak zajistili potřeby a spokojenost našich zákazníků. U příležitosti 10 let jsme oslovili 10 z nich s otázkou, co by popřáli firmě do budoucna.alt
„Přeji Dimension Data další zajímavé a úspěšné implementace, jaké jsem měl na straně zákazníka možnost s DD realizovat v minulosti. Zákazníkům Dimension Data přeji, aby měli možnost vybudovat a provozovat moderní klientské centrum stejně, jako to udělala ČSOB, a aby mohli využít nabízené technologické možnosti pro optimalizaci a zefektivnění vnitřního fungování BackOffice, jako to zvládl T-Mobile.“

Petr Cihlář, Senior Business Consultant CISalt
„Já bych rád popřál k desátému jubileu společnosti Dimension Data, resp. všem kolegům, kteří ji tvoří, aby se nám všem ve zdraví dařilo tahat za jeden provaz, pokud možno ze stejné strany. A aby se dařilo to hlavní, úspěšně plnit přání klientů a budovat dobré a přátelské vztahy, díky kterým se všichni budeme těšit ze vzájemné spolupráce, realizovat výzvy, zdokonalovat se, a tím rozvíjet Dimension Data v dalších letech.“

Jiří Folprecht, Senior Project Manageralt
„V deseti letech jsem si přál mít psa, abych se o něj mohl starat. V deseti letech ti milá Dimension Data přeji tolik klientů a projektů, abychom je mohli přesvědčit, že tihle lidé co tu pracují, ti dají péči jako žádní jiní. A já svým přátelům budu moct říct, že jsem vašim dodavatelem a ne pouze, že mám psa.“

Tomáš Jirák, PS Manager DCalt
„Nejen dobrá značka, ale i tvrdá práce, skvělé nápady a naši zákazníci v centru dění. To jsou jedny z klíčů k úspěchu. Přeji společnosti Dimension Data, abychom v tom i následující desetiletí společně pokračovali a hledali možnosti, jak být ještě lepší.“

Pavel Král, Senior Marketing Specialistalt
„Jsem ráda, že mohu naší společnosti popřát k 10. výročí. Do dalších let bych nám popřála především co nejvíce spokojených zákazníků a na druhé straně i mnoho spokojených zaměstnanců.“

Jana Kunešová, Sales Administratoralt
„Celých 10 let existence společnosti Dimension Data se neslo ve znamení růstu, inovací a plnění přání zákazníků, a to díky našemu týmu odborníků. Věřím, že v dalším desetiletí bude ještě více naplněných očekávání jak ze strany zákazníků, tak i dodavatelů. Great people do great things.“

Lucie Mikolášková, Financial Manageralt
„Jsem s firmou od jejího začátku a tak bych jí chtěla popřát do dalších let hodně stálých i nových zákazníků. Vím, že úspěch firmy závisí hodně na lidech, kteří v ní pracují. A tak bych firmě popřála, aby zde i nadále panovala přátelská atmosféra a pracovali zde schopní lidé plní nápadů, kteří táhnou za jeden provaz. Protože pak dokážeme společně divy. A abychom my, zaměstnanci, i nadále byli hrdí na to, že můžeme pracovat pro společnost Dimension Data.“

Eva Myslivcová, Office Manageralt
„Jsem zaměstnancem společnosti čtvrtým rokem, a zažil jsem za tu dobu s firmou několik změn. Změny nás nutí přizpůsobovat se novým podmínkám. Někdy jsou k lepšímu, jindy zase nejsou tak příjemné. Ale schopnost přizpůsobit se změnám nás drží ve hře. Přeji společnosti Dimension Data, aby v příštích letech byla stejně pružná, dynamická a přizpůsobení schopná, jako tomu bylo doposud. Přeji jí alespoň stejně úspěšných dalších deset let na českém trhu.“

David Puhr, Senior ES Service Architectalt
„Přeji zákazníkům Dimension Data dalších 10 let úspěšné komunikace s naší podporou.“

Táňa Tichavská, PS Manager CIS & CCalt
„Přeji Dimension Data, aby se v příští desetiletce rozrůstala o zaměstnance kvalitní jak po technické, tak po morální stránce. Aby tito lidé měli možnost dále růst a vzdělávat se. Aby spolupráce, respekt, odvaha a vzájemná důvěra se stala nevšední samozřejmostí a byla vlastní všem našim zaměstnancům a abychom byli schopni si těchto kvalit každý den všímat a radovat se z nich.“

Jiří Volek, Business Development Manager

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com