Global Customer Experience Benchmarking Report

Zveřejněno:

Pro oblast kontaktních center zpracovává společnost Dimension Data již 20 let pravidelný globální výzkum Global Customer Experience Benchmarking Report (dříve Global Contact Centre Benchmarking Report), kterého se účastní i Česká republika. Report mapuje úroveň multikanálových interakcí a styl řízení kontaktních center. Bývá často citován oborovými analytiky a je široce vnímán jako nejkompletnější report svého druhu na světě.

Na stránkách www.kontaktnicentra.cz si můžete Report stáhnout, seznámit se s názory českých CX autorit na aktuální trendy v kontaktních centrech a prohlédnout si obsáhlou paletu řešení, kterými Dimension Data pomáhá svým klientům dosahovat mimořádných zákaznických zkušeností v digitální éře.

Stáhněte si klíčová zjištění aktuálního vydání
Global Customer Experience Benchmarking Report